Lumire fokuserar på Porsöns källsortering

Föreläsning om källsortering på LTU inom CSS-projektet (cirkeln skall slutas) i en fuilsatt aula på universitetet.

För fjärde året i rad genomför Luleå miljöresurs, Lumire, kampanjer på universitetet för att få källsorteringen att fungera bättre. Något som hittills gett goda resultat.

– Porsön har under den här perioden blivit dubbelt så bra, men vi ser att det behöver fortsätta förbättras, säger Erik Öhrling, vd på Lumire.

Att källsortera sopor innebär en minskad belastning på miljön, samtidigt som kostnaderna för den kommunala renhållningen kan hållas låga.

– I får vi betala 16 miljoner kronor per år för att bränna våra sopor i Boden. Om vi kan minska andelen som hamnar i tunnan med brännbart och bli lite bättre att sortera kan det spara stora summor, säger Erik Öhrling.

Lumire genomför löpande kontroller av hur sorteringen fungerar, och Porsön har varit det område som haft lägst andel korrekt sorterat avfall.

– Det finns flera anledningar till att Porsön stuckit ut. Det kan dels bero på att det ofta är unga människor som kanske inte riktigt vet hur källsorteringen ska fungera här, dels att det ofta är små lägenheter och då kan det kännas svårt att källsortera ordentligt, säger Erik Öhrling.

Under årets informationskampanj samlas över 800 studenter till en föreläsning, samtidigt som särskilda källsorteringspåsar med flera fack delas ut.

– Vi berättar bland annat om hur soprummen ser ut och vilka möjligheter det finns till att källsortera i lägenhet. Det som varit återkommande tidigare år är hur engagerade studenterna är i miljöfrågor, men det kan vara en del som saknar erfarenhet av hur man källsorterar, säger Erik Öhrling.

Det största problemet på Porsön är att matavfall hamnar i kärlet för brännbara sopor. Även plastförpackningar slinker ofta ner i fel fack.

– Men vi ser samtidigt att sorteringen av glas och elektronik fungerar bra, så det handlar inte om att allt slängs i den vanliga soppåsen.

Luleå ligger i dag över rikssnittet med en 40-procentig andel korrekt sorterat avfall.

– Vi tror att vi kan nå fram till att 80 procent av avfallet sorteras rätt. Det skulle innebära stora kostnadsbesparingar och att vi kan slippa höja renhållningstaxan under många år framöver, så det finns goda anledningar att vi anstränger oss för att källsortera bättre, säger Erik Öhrling.

Viktor Centing, arrangör och Erik Öhrling, VD Lumire var nöjd med dagen.

Fakta:

Det papper som hamnar i brännbara sopor i Luleå motsvarar årligen cirka 240 timmerbilar, trots att pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger.

En källsorterad dagstidning motsvarar en energibesparing som räcker till att koka 38 koppar kaffe.

En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Källa: Lumire / Sopor.nu