Mer dans i skolan!

Mer dans i skolan!

Institutet Dans i skolan arrangerar den sjätte Dans i skolan-biennalen i Piteå och Skellefteå den 7-9 maj. Barn, ungdomar, lärare, forskare, kulturskapare, beslutsfattare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv bjuds in för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun och Skellefteå kommun med stöd av Statens kulturråd och Sparbanken Nord.

På tisdag kväll den 8 maj anordnas en dansföreställning öppen för allmänheten. Ett möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället.

maj 2018

tisdag 8/5

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news