Nära var fjärde svensk överväger att lämna Facebook

Många överväger att lämna Facebook och annonsköparna överväger vilka kanalar man använder och det sker en övergång från från digitala till analoga medier.

Nära var fjärde svensk överväger att lämna Facebook

23 procent av svenskarna har funderat över att helt eller delvis lämna Facebook, visar en undersökning av Novus som gjorts på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Även annonsörerna minskar ner på det digitala och går tillbaka till det analoga.

Omkring 1 000 personer har deltagit i Novusundersökningen och svarat på frågor om sina medievanor. Undersökningen visar bland annat att 23 procent av de svarande funderat över att minska – eller helt sluta – använda Facebook, rapporterar TT.

Av vilka anledningar man övervägt att dra ned på sitt användande framgår dock inte. Men Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer uttalar sig på sajten Medievärlden där han ser resultatet av undersökningen som en del av en trend där allt fler går tillbaka till ett analogt användande. Ett beteende som, enligt honom, också syns hos annonsörerna.

”Vi kan se att många generellt sett minskar ner på det digitala och går tillbaka det analoga. Det ser vi även hos annonsköparna. Man överväger vilka kanaler man använder.”

 

Källa: Novus, Medievärlden