Norrbottens Media bantar ytterligare tio tjänster

Färre prenumeranter och annonsörer medför fortsatta neddragningar på Norrbottens Media.

Neddragningarna fortsätter inom Norrköpingsägda Norrbottens media, där bland annat tidningarna NSD och Norrbottens-Kuriren ingår. – Visst kommer det att märkas bland våra läsare, säger Linda Kask, vice ordförande i journalistklubben vid Norrbottens media, till SVT.

Sedan Norrköpings tidningar köpte upp NSD och Norrbottens-Kuriren och slog ihop dessa i ett gemensamt bolag, Norrbottens media, har ett flertal större sparpaket genomförts.
Förklaringen ligger i att många tidigare annonsörer väljer att överge de produkter som Norrbottens media erbjuder.

– Det är klart att det är en oroande utveckling. Vi har ju ganska många år bakom oss som har varit tuffa och slitsamma. Det handlar om stålbad, framförallt för våra medlemmar, säger Linda Kask, vice ordförande vid journalistklubben, till SVT.

Neddragningarna består av sex tjänster på annonsavdelningen, tre tjänster på redaktionen och 1,5 tjänster inom distributionen försvinner enligt SVT.

Källa: SVT Norrbotten