Norrmejerier höjer betalningen till bönderna

Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier Foto: Mariann Holmberg

– Bönderna måste få mer betalt för mjölken. 20 öre är ett litet steg mot en mer anständig ersättning, säger Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier.

Styrelsen har fattat beslut om 20 öre mer för mjölken från den första september. Sedan tidigare finns ett beslut om 10 öre högre pris från första augusti.

– Utan framtidstro kommer den norrländska mjölkbonden så småningom att försvinna. Med den här höjningen hoppas jag att Norrmejeriers medlemmar ändå ska känna hoppet om att det går åt rätt håll, även om vi ännu inte kan vara nöjda, säger Ulla Bergström.

Ökat värde på mjölken

Att det nu går att höja ersättningen hänger samman med globalt höga priser för smör, en ökad efterfrågan på mejeriprodukter med högre fetthalt och framför allt ett högt tryck på lokala och norrländska mejeriprodukter. Tillsammans är det faktorer som ökar värdet på den norrländska mjölken med ett högre pris till bonden.

– Norrmejeriers stryka ligger i att våra lojala konsumenter förstår betydelsen av mjölkbönder i Norrland och mejeriprodukter med norrländskt ursprung. Men vi utsätts även för den globala konkurrensen, framförallt på ost, där priserna under flera år har pressats ned av Europeisk lågprisost, säger Ulla Bergström.

Källa: Norrmejerier