Piteå kommun släpper 16 nya tomter på Ljungheden i Bergsviken

Piteå växer! Som ett led i kommunens mål att erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer säljer kommunen nu tomter i populära stadsdelen Bergsviken. Tomterna kommer under våren att tilldelas personer som redan står i Piteå kommuns tomtkö.

Det nya bostadsområdet Ljungheden ligger på gränsen mellan landsbygd och stad, mellan villakvarter och odlade åkrar. Här finns 16 nya villatomter samt en tomt för flerbostadshus som är byggbara inom kort.

– Arbetet med att bygga gator, gång- och cykelvägar samt anläggande av VA, el och bredband har påbörjats och beräknas vara klart sommaren 2020, berättar Hanna Wimander, projektingenjör.

I närområdet finns förskola och skola, idrottsanläggningar och livsmedelsbutik. Närheten till naturen gör att strövområden med gott om naturstigar och motionsspår finns runt knuten.

– Efterfrågan på kommunala tomter har varit högt i flera år, så det känns bra att vi närmar oss fördelning av tomterna på Ljungheden, säger Niclas Brännström, mark- och exploateringshandläggare.

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är en befolkningsökning till 46 000 invånare innan år 2030. Möjligheten att erbjuda bostäder är en förutsättning för att Piteå ska kunna växa ytterligare.

– Det är det andra nya bostadsområdet på relativt kort tid – för drygt ett år sen släppte vi 24 tomter på Strömnäsbacken och nu 16 tomter här i Bergsviken. Men behovet är större, så vi fortsätter arbetet med att utveckla nya attraktiva boendemiljöer i och runt Piteå, säger Helén Eriksson, enhetschef planeringsavdelningen.

Tomterna kommer att fördelas till intresserade som redan idag står i Piteå kommuns tomtkö.

Kontaktperson:
​Niclas Brännström, fysisk planerare
​Tel: 0911-69 71 82
​E-post niclas.brannstrom@pitea.se

Relaterade länkar