Pressmeddelande Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter

23 maj, 2019 | Aktuellt

 

Pressmeddelande Luleå Näringsliv:
Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter
– Australiensisk-svenska bolaget ytterligare ett steg närmare produktion

Många nya jobb, miljarder i omsättning och Luleås första etablering inom smart industri till nya industriområdet Hertsöfältet kan bli verklighet, enligt Talga Resources, som nu offentliggör sina etableringsplaner för Sverige.

”Vi är glada att kunna meddela att vi har vi har valt Luleå och industriområdet vid Luleå hamn som plats för vår framtida förädlingsanläggning. Vi ser det som optimalt att kunna ha anläggningen förhållandevis nära utvinningen och samtidigt ha tillgång till spetskompetens, forskning, logistik och grön energi”, säger Talgas Sverigechef Anna Utsi.

Talga, som nyligen genomfört en urvalsprocess av lämpliga platser för en förädlingsanläggning, meddelar nu att man beslutat att välja Luleå som lokaliseringsort. Vid full utbyggnad av projektet skulle det kunna ge ett sjuttiotal arbetstillfällen i Luleå. Gruvan i Vittangi beräknas sysselsätta ett femtiotal personer vid full drift.

”För Luleå och Norrbotten är det oerhört positivt att vi förädlar våra råvaror i regionen, det leder till att det skapas varaktiga jobb och skatteintäkter. Med Talgas etablering går också startskottet för ett helt nytt arbetsplatsområde i Luleå. Här ser vi nu hur vårt långsiktiga arbete för att främja Luleås utveckling skapar jobb och tillväxt”, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

”Vår region har enorma möjligheter att bidra till en hållbar omställning i hela världen. Med våra tillgångar i form av grön energi, mineraler, skog och dessutom forskning i världsklass så har vi ett ansvar, och ska ta ledartröjan, detta är ett viktigt startskott för planerade industriområdet Hertsöfältet, och det är extra roligt när det sker etableringar på två orter”, säger Li Skarin, Vd Luleå Näringsliv.

Det australiensisk-svenska teknik- och materialföretaget Talga Resources (ASX:TLG) har funnits i Sverige sedan 2011. Satsningen i Norrbotten består dels av gruvdrift i Vittangi i Kiruna kommun och dels högteknologisk materialförädling  för smart industri i Luleå. Den grafit som ska produceras och förädlas kommer att användas till anodmaterial i batterier till elbilar. Ska Sverige och världen klara klimatomställningen krävs mineraler för batterier och basindustrin i norr är central för att världen ska kunna minska koldioxidutsläppen.

”Talga har en mycket ambitiös agenda för satsningen i norra Sverige och är övertygade om detta kommer leda till nya jobb och ny kompetens i regionen, som del av det nya ekosystem för smart industri som vi nu ser växa fram i Europa”, säger Talgas koncernchef Mark Thompson, och fortsätter: ”Norra Sverige har högkvalitativa grafitfyndigheter, högteknologisk basindustri och ambitiösa klimatmål. Därför är även norra Sverige ett strategiskt centrum i Talgas långsiktiga strategi.”

Grafithalten i Nunasvaarafyndigheten är den högsta identifierade i hela världen. Detta tillsammans med Norrbottens högteknologiska basindustri och ambitiösa klimatmål har lett till att Talga planerar att satsa stort i regionen. Företaget beräknar en storleksordning på drygt 100 direkt sysselsatta och en årlig omsättning på runt två miljarder SEK. Värdet från verksamheten uppskattas till knappt 40 miljarder fördelat över 22 års kommersiell produktion.

”Det bästa av allt när vi jobbat stenhårt med en etablering är att se hur många jobb skapas och att vi bidrar till fler affärer för befintliga företag”, säger Andreas Lundqvist, affärsutvecklingschef på Luleå Näringsliv, som arbetat intensivt med Talgas etablering under en flerårig process.

Talga planerar också att bedriva innovation och forskning och utveckling på sina etableringsorter, där det finns intresse för ett samarbete med Luleå tekniska universitet.

”LTU ser fram emot att utveckla ett samarbete med Talga. Talgas verksamhet, såväl inom gruvområdet och inom förädling av råvarorna passar väldigt väl med Luleå tekniska universitets ledande kompetens vad gäller mineralråvaror och utveckling av nya material”, säger rektor Birgitta Bergvall Kåreborn.

Nästa steg för Talga är att göra en definitiv genomförbarhetsstudie av projektet som innefattar både gruvbrytning i Vittangi samt anodproduktion i Luleå. Under tiden arbetar bolaget också med att färdigställa tillståndsansökningar. Verksamheten i Luleå beräknas vara igång som tidigast 2021.

Kontaktuppgifter, pressfoton och övrigt pressmaterial:

Anna Utsi, anna@talga.se,  +46 (0)727-21 75 20

Li Skarin, Vd Luleå Näringsliv, 070- 533 11 53

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, 072- 517 85 89 (Emma Aludden)

Andreas Lundqvist, affärsutvecklingschef Luleå Näringsliv, 070- 222 00 66

Stina Sundén Jansson, Luleå Näringsliv, 070- 648 78 90

Pressbilder:

luleanaringsliv.se/bilder/Pressbilder.zip

För ytterligare information besök: www.talga.se och www.talgaresources.com