Prestigefulla nya forskningsprojekt

Avdelningen för kemiteknik var mycket framgångsrik och man lyckades få finansiering till alla sina tre forskninggrupper inom biokemisk och kemisk processteknik, gränsytors kemi och kemisk teknologi.

3D-skrivare med levande mikrober

– Man kan säga att det blev full pott för vår avdelning, säger Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, med ett leende.

Paul Christakopoulos forskningprojekt som nu kan startas upp handlar om att skriva ut levande organismer, mikrober, i en 3D-skrivare för att skapa bioelektroder. Med denna teknik kan man producera kemikalier av koldioxid.

– Det här är vårt fjärde projekt inom detta heta område, vi har pågående projekt finansierade från Horizon 2020, Formas och Vetenskapsrådet, säger Paul Christakopoulos.

Lagring av biogas med nanoteknik och effektivare kraftelektroniksystem

Farid Akhtar, biträdande professor i materialteknik, och Giulio Antonini, gästprofessor inom industriell elektronik/EISLAB, beviljades även de medel från Vetenskapsrådet.

I Farid Akhtars projekt ska man underlätta användningen och lagring av biogas som bränsle med hjälp av nanoteknik.

Giulio Antoninis projekt har ambitionen att effektivisera dagens kraftelektroniksystem med ny teknik som kallas wide bandgap (WBG). De nya WBG-kraftenheterna arbetar med högre frekvenser och temperatur än tidigare generationer.

Miljövänliga batterier

– Jag såg mitt namn i listan över beviljade ansökningar förra veckan, det var den bästa dagen någonsin. Att få projektet från Vetenskapsrådet har motiverat mig att jobba ännu hårdare än tidigare, säger Faiz Ullah Shah, biträdande professor  i gränsytors kemi. Med Faiz Ullah Shahs projekt är målet att ta fram icke brandfarliga och miljövänliga batterier för elfordon.

– Vår forskargrupp i kemisk teknologi är i den internationella forskningsfronten på ultratunna zeolitmembran för gasseparationer. Prelimärt arbete har nu visat att transporten av koldioxid, vätgas och metan genom våra membraner är desorptionsbegränsad och inte diffusionsbegränsad som man trott tidigare. Det är en mycket viktigt upptäckt, med stor vetenskaplig och praktisk betydelse och i projektet skall vi studera detta vidare. Vårt arbete kan leda till förbättrade processer i kemisk industri för bland annat rening av biogas och naturgas, säger Jonas Hedlund, professor i kemisk teknologi.

– Det är ju förenat med en hel del prestige att få finansiering från Vetenskapsrådet så detta betyder massor för hela avdelningen, säger Charlotta Johansson, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser där avdelningen för kemiteknik huserar.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news