Rekordomsättning för Coop Norrbotten 2020

Coop Norrbotten återinvesterar vinsten i nya butiker och ombyggnationer i länet.

Coop Norrbotten ökade omsättningen pandeminåret 2020. E-handeln ökade med 287 procent och Peter Fjällborg vd Coop Norrbotten ser ljust på 2021 och kommande satsningar av Coop Norrbotten i länet. Även under fortsatt pandemi kommer företaget att fortsätta att skapa värde – säkert och hållbart.

– Vår strategi, såväl som vårt flexibla arbetssätt, hjälpte oss att hantera utmaningarna på ett säkert sätt och att möta de förändrade konsumentbehoven till följd av pandemin. Vi såg en kraftig hamstring under mars månad och under sommaren saknade vi semesterfirande norrmän och finländare då gränserna stängdes och volymerna backade med cirka 15% vs 2019. Pandemin har också gjort att fler började handla sin mat via online, vår e-handel ökade med 287% 2020, säger Peter Fjällborg, vd för Coop Norrbotten.

Vinsten kommer att återinvesteras i länet i form av nybyggnationer av tre nya butiker samt
ombyggnationer där största ombyggnaden kommer att ske på Stora Coop Boden. Detta kommer över tid att generera fler arbetstillfällen i länet. Vinsten leder också till fler medlemsrabatter. Vidare så går en stor del av vinsten till sponsring av olika slag i länet, till elit och barn- och ungdomsidrott, men även till välgörande ändamål så som Vilda Kidz och Stassteater med sjukhusclowner. Coop Norrbotten arbetar även aktivt med hållbarhet där ett större projekt ”Tänk till för mindre spill” som initieras under 2021 kommer att leda till minskat matsvinn butikerna.

Coop Norrbotten säger i pressmeddelandet att inför 2021 är prognosförmågan är fortsatt begränsad på grund av den pågående pandemin. Förutsatt att gränserna öppnas och att man ser ökad trafik av både norrmän och finländare, uppskattar man att handeln normaliseras under andra halvåret 2021.

 

Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten

– Jag är stolt över hur vi som organisation har navigerat i detta utmanande år med starkt fokus på hälsa och säkerhet. För mig bekräftar det att vi har rätt strategi och kultur på plats, så att vi snabbt kan agera på utmaningar och möjligheter. När pandemin fortsätter under 2021 kommer vi att fortsätta att skapa värde – säkert och hållbart, avslutar Peter Fjällborg.

Utdrag ur bokslut 2020 (föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättning 2 731 (2 669) mkr
  • Rörelseresultat 60,5 (79,2) mkr
  • Resultat efter finansiella poster 76,8 (266,2) mkr
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 59 (118) mkr
  • Soliditeten uppgick till 77,3% (74,4%)
  • Antalet medlemmar 141 829 (138 261) st

Inlägget Rekordomsättning för Coop Norrbotten 2020 dök först upp på Luleå Gratistidning.