Robust från Mobilahus.se: En kostnadseffektiv lösning för bra boende åt socialt utsatta

Martin Staflin, byggprojektledare på Västerås stads Teknik och fastighetsförvaltning (t.v.), här tillsammans med Peter Thornéus, VD och grundare på Mobilahus.se.

Får många kommuner och andra huvudmän är det en stor utmaning att ordna särskilda boenden för socialt utsatta, t.ex. personer som levt i missbruk. Nu har Mobilahus.se i Sverige AB lanserat en ny lösning: flyttbara hus med hög boendestandard för tillfälliga bygglov. Ett första framgångsrikt projekt med konceptet Robust är nu etablerat i Västerås och nu vill Mobilahus.se presentera sin modell för kommunerna på hemmaplan, i Norrbotten.

– Ofta blir särskilda boenden dyra för kommuner och inte särskilt bra för dem som ska leva där. Det blir i många fall baracker eller tillfälligt lediga fastigheter till allt för höga kostnader. Nödlösningar som kan leda till negativa reaktioner och motstånd från kringboende, konstaterar Peter Thornéus, VD och grundare på Mobilahus.se.

– Och dessa lösningar riskerar att leda till en dålig miljö och livssituation för de boende. Standarden i denna typ av boenden är ofta låg. Känslan av att kanske inte vara välkommen i området och inte veta hur länge man får bo kvar kan skapa oro.

Robust erbjuder en ny lösning

Med konceptet Robust lanserar Mobilahus.se en ny lösning gällande särskilda boenden för socialt utsatta. En lösning som både blir mycket mer kostnadseffektiv och ger en bättre bostadsstandard och livssituation för de boende.

– Våra mobila hus är byggda i trä efter det koncept vi utvecklat under en följd av år. Produktionen sker hos Maxmoduler i Lycksele, som har mångårig erfarenhet av att bygga högkvalitativa husmoduler. De byggs enligt samma standard och kravställning som gäller för permanenta villor och kan vara mellan 30 och 140 kvadratmeter. De särskilda boendena i konceptet Robust uppfyller alla myndighetskrav, berättar Peter.

Effektiv produktion – hög standard

– Tack vare effektiv produktion och logistik kan vi tillverka och leverera kostnadseffektivt. Men våra hus är en premiumprodukt inom mobila byggnader. De har en mycket genomtänkt och yteffektiv planlösning och är producerade med högkvalitativa material och inredningar i såväl sov- och vardagsrum som badrum och kök. Vi har i utvecklingen av konceptet samarbetet med de skickliga arkitekterna på Mathé Arkitekter i Stockholm, som speciellt anpassat husserien Robust för särskilt boende.

Mobilahus.se är alltid noga med att deras hus ska smälta in i den övriga bebyggelsen och samtidigt fylla ett särskilt behov.

– Vi utgör ett komplement och de ska passa in de aktuella områdena. Vårt koncept har fått ett mycket positivt mottagande av kommuner, markägare och näringsliv, säger Peter.

Lång rad fördelar

Konceptet erbjuder en lång rad fördelar – inte minst för kommuner och inom särskilda boenden.

– Man kan med vårt upplägg få en högkvalitativ bostad på plats mycket snabbt. Husen är sedan lätta att flytta när man vill använda marken till något annat. De ger t.ex. en kommun flexibilitet som kan vara värdefull ur många perspektiv. De behöver inte låsa sig vid en lösning över lång tid, och kan använda fastigheter med tillfälligt bygglov, förklarar Peter.

Mobilahus.se har också ett helt smörgåsbord av finansiella lösningar.

– Beroende situation kan hus betraktas antingen som en fastighet eller som fast egendom. Det gör att man kan köpa huset med en vanlig finansiering. Kommuner och företag har möjlighet att leasa husen med fullt avdrag för moms. Och man kan även välja att hyra husen av oss, säger Peter.

Håller 50 år och återbrukas

Han menar att det är en bra investering att köpa husen.

– Eftersom de är byggda med full villastandard av hög kvalitet tappar de inte värde – detta är hus som håller i minst 50 år.

Husen placeras alltså oftast på tomter med tillfälliga bygglov under ett antal år. Men de kan cirkuleras och återbrukas för andra syften när det är dags att flytta dem.

Lyckad första etablering i Västerås:

Det gav oss lägre kostnader än att bygga på plats”

Västerås stad blev efter sommaren första kommun att satsa på konceptet Robust för särskilda boenden från Mobilahus.se. Nu är husen på plats och etableringen har blivit mycket lyckad.

Med Robust kunde staden utan ett långt byggprojekt etablera riktiga hem som uppfyller alla myndighetskrav med låga drifts- och underhållskostnader.

I Västerås handlar det initialt om två hus med 33 kvadratmeter stora enrummare. Men konceptet är flexibelt och kan utföras i olika storlekar och planlösningar.

– Det första projektet innefattar dessa två hus. Vi har även fler projekt på gång där det också kan bli aktuellt med leverans från Mobilahus.se, säger Martin Staflin, byggprojektledare på Västerås stads Teknik och fastighetsförvaltning.

Han är mycket nöjd med samarbetet med Mobilahus.se.

– Mobilahus.se var tillmötesgående och villiga att anpassa sina hus till våra behov. Vi tror det var ett mycket bra val att få husen levererade i stort sett färdiga, och byggda i en torr miljö på fabrik. Det gav en lägre kostnad än att bygga dessa på plats.

Husen är byggda med tåligt material rakt igenom, säkerhetsklassade fönster, tåliga dörrar och golv, interiör som ska hålla över tid och inte ge stora löpande renoveringskostnader. Energikostnaderna är låga tack vare bl.a. god isolering och vattenburen golvvärme som är standard.Husen kan ställas upp tomter med tillfälliga bygglov men i Västerås valde staden mark med permanent bygglov som är avsedd för just detta syfte. Det går att leasa, hyra eller köpa husen och Västerås stad valde att köpa.

Med konceptet Robust kunde Västerås staden utan ett långt byggprojekt etablera riktiga hem som uppfyller alla myndighetskrav med låga drifts- och underhållskostnader. Efter sommaren lyftas husen effektivt på plats. Nu vill Mobilahus.se presentera sin modell för kommunerna på hemmaplan, i Norrbotten.

Faktaruta:

Om Mobilahus.se

Peter Thornéus var under åren 2008-11 VD på turistorganisationen Kiruna Lappland i sin hemstad Kiruna.

– Då fick jag inblick i det stora behovet av fler bäddar i den starka utvecklingen inom turismen i Norrbotten. Och såg hur markfrågor och finansiella utmaningar bromsade utbyggnaden. Jag utvecklade utifrån detta idén om kvalitativa och mobila boenden.

2009 fanns en första prototyp på hjul klar och sedan dess har konceptet vidareutvecklats och satt sig.

Nu erbjuder företaget sitt koncept i olika utföranden till offentlig verksamhet, turismföretag, uthyrningsaktörer och företag som behöver snabba och kvalitativa boendelösningar för sina medarbetare t.ex. vid snabb expansion som i ett pågående projekt i Skellefteå.

De första husen från Mobilahus.se har under de senaste åren kommit på plats i Västerås, Kiruna, Pajala och Svappavaara.

Källa: Mobilahus.se

Inlägget Robust från Mobilahus.se: En kostnadseffektiv lösning för bra boende åt socialt utsatta dök först upp på Luleå Gratistidning.