Så påverkar testnäringen Norrbotten

 

Det subarktiska klimatet i inlandet, kombinerat med Norrbottens stora landytor i förhållande till befolkningsmängd är några av de faktorer som lyfts upp som viktigast. Men konkurrensen är stor och kommer främst från norra Finland men även från mer avlägsna regioner i Kina, Japan, USA och även på södra halvklotet i form av Nya Zeeland.

Testnäringen påverkar företagande

Rapporten visar att det finns 16 bolag som arbetar med testnäring i Norrbotten. Totalt sysselsätter de 227 personer, de flesta är verksamma under högsäsongen under vintern. Antalet personer som jobbar inom testnäringen ökar. Mellan 2007 och 2016 ökade antalet anställda med 72 procent. Under samma tidsperiod har omsättningen för bolagen ökat från 200 miljoner kronor till 450 miljoner kronor.

Det finns också starka kopplingar mellan testnäring och övrigt näringsliv i de kommuner där testerna görs.

– Testnäringen har en betydande effekt på både hotellnäringen och dagligvaruhandeln. Ett stort antal internationella kunder vistas i testkommunerna under vintersäsongen och de behöver både boende, mat och annan service, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Starkare ekonomi

Testverksamheten utgör en viktig ekonomisk aktivitet i länet. Rapporten pekar på att testverksamheten ger betydande indirekta effekter. Flera av inlandskommunerna får tillskott till sin bruttoregionalprodukt genom testnäringsverksamhet.

– Länets unika förutsättningar gör att näringen har mycket goda möjligheter att växa genom de tester som bedrivs och även inom nya möjliga testområden, säger landshövding Björn O. Nilsson.

De mest kända av testverksamheterna är bil- och komponenttesterna. Det finns dock ett flera andra områden som utvecklats som testnäringar inom regionen.

– När det skapas synergier mellan olika testverksamheter kan det leda till nya etableringar i regionen, säger Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news