Samverkansavtal med BoKlok

Samverkansavtal med BoKlok

Med detta avtal får Luleå tekniska universitet en partner i ett framåt och modern byggföretag som anammat den senaste tekniken och som passar Luleå tekniska universitets arbete med företagsnära forskning om byggandets effektivisering och lönsamhet.

– Experter från BoKlok kommer att bjudas in som gästföreläsare och våra studenter kommer att ges spännande projektarbeten att utvecklas med, säger Lars Stehn, professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet har som enda lärosäte i Sverige tydliga krav på att studenterna inom byggsektorn ska genomföra en sammanhängande sjumånaders praktik för yrkeskoppling. Detta är mycket uppskattat och en bra inkörsport för att attrahera de bästa studenterna.

– Jag är övertygad om att våra studenter kommer att uppskatta samarbetet med BoKlok lika mycket som vi forskare kommer att göra det, avslutar en mycket positiv Lars Stehn.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news