Satsning på testanläggning stärker rymdforskningen

Satsning på testanläggning stärker rymdforskningen

Testanläggningen

Sveriges regering investerar tillsammans med Svenska rymdaktiebolaget, SSC, 80 miljoner i en ny testanläggning vid rymdbasen Esrange i Kiruna. Syftet är att utveckla återanvändningsbar uppskjutningsteknik för små och stora raketer, utveckling av mer miljövänliga motorer, flygtester och satellitteknik.

Rymdutbildning

Luleå tekniska universitet har Sveriges enda civilingenjörsutbildning inom rymdteknik och erbjuder tillsammans med Kiruna kommun specialiserade rymdutbildningar från gymnasiet till högre utbildning.

Marknaden för uppskjutning av mindre satelliter expanderar men idag saknas möjligheter att testa och utveckla exempelvis återanvändningsbara raketer, miljövänliga motorer och satellitteknik. Etableringen av testanläggningen på Esrange bidrar till att utveckla Sveriges redan framstående rymdforskning och kopplar samman hela den nödvändiga kedjan från utbildning till färdiga satelliter, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

– I Kiruna finns de bästa förutsättningarna för att stärka vår position som rymdnation, tack vare Institutet för Rymdfysik som är specialiserad på bland annat marksystem, SSC-Esrange på uppskjutning och Luleå tekniska universitets forskning och utbildning. Satsningen är mycket positivt för länet men också för Sverige.

Förutom att rymdverksamheten är nödvändig för en rad samhällsfunktioner som använder satellitdata bidrar den också till att nå flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Ny telekommunikationsteknik möjliggör banktjänster för mikrolån i utvecklingsländerna och satellitteknik underlättar övervakning av smittsamma sjukdomar och epidemier. Birgitta Bergvall-Kåreborn ser flera möjligheter med testanläggningen och fortsatta behov av att stötta uppbyggnaden av Sveriges och Europas förmågor. Därför efterfrågar hon även en satsning på ett nationellt samverkansprogram eller en särskild strategisk satsning för att utveckla satelliter som är färdiga för användning.

– Vi ser ett helt nytt forskningsområde växa fram inom industriell AI där forskning på stora datamängder samt nyttjande av datainsamling och andra tjänster baseras på rymdteknik. Med hjälp av de datacenter som etablerat sig i regionen är universitetet en viktig aktör i en internationell testbädd för rymd.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news