Skräddarsydd öppenvård med egen träningslägenhet – en väg mot balans i livet för människor med särskilda utmaningar

rf

Många i dagens samhälle kämpar med särskilda utmaningar. Det kan vara psykiska och sociala problem, fysiska begränsningar, diagnoser som ADHD och autism eller missbruk och kriminalitet. Insatser kan se ut på många olika vis beroende på individens behov.

– Balans öppenvård erbjuder förstärkt och skräddarsydd öppenvård med möjlighet till egen träningslägenhet i Norrbotten och Västerbotten, säger Erika Lundmark, förfrågningshandledare på Balans behandling.

– Målet med öppenvården är att med vår kompetens, erfarenhet och vårt nätverk hjälpa dem till balans i livet och skapa förutsättningar för självförsörjning, förklarar Sari Kurtti och Anna-Karin Wennberg som är öppenvårdhandledare på Balans behandling.

Företaget har varit verksamt i snart 6 år och driver förutom öppenvården även familjehemsvård och ett behandlingshem för flickor i regionen. I och med detta finns möjlighet till en hel vårdkedja där exempelvis unga i familjehemsvård kan slussas ut och genom vår förstärkta öppenvård ta nästa steg i livet mot självständighet. Medarbetarna har akademisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Inom Balans behandling finns socionomer, pedagoger, psykoterapeuter, läkare, psykiatriker och psykologer.

Plan, kartläggning och motivering

– De som idag kommer till vår öppenvård är oftast mellan 16-20 år gamla och i grunden finns ett beslut och en vårdplan från socialtjänsten i hemkommunen, berättar Erika.

– Insatsen börjar med en fördjupad kartläggning av den enskildes egna mål, behov, utmaningar. Vi jobbar också mycket med att få en bärande relation och motivera dem att verkligen vilja satsa på sin egen utveckling. säger Sari.

Individuell helhet formas

Utifrån kartläggningen formas den individuella insatsen som kan vara såväl  färdighetsträning i boende, sysselsättning i form av arbete, skola eller praktik. Det kan också handla om fritid, nätverksarbete, ekonomi och att upprätthålla drogfrihet. Det är också möjligt att få stöd i att ta körkort när man bor i träningslägenhet via oss. Detta då körkort ofta kan vara av vikt för sysselsättning och därigenom underlätta för nå målet att bli självförsörjande.

– Vi  hjälper dem att hitta och att vara en del i samhället med jobb, utbildning och lägenhet och få kunskap om samhället och dess olika funktioner säger Sari.

– Vi vill skapa möjlighet att lyckas och vi ska alltid finnas där för dem i alla olika typer av situationer dygnet runt årets alla dagar understryker Anna-Karin.

Sedan finns möjlighet till stödinsatser i form av samtalsterapi och specifika program och metoder vid t.ex. missbruksproblem. Det kan vara återfallsprevention eller att hantera svåra relationer, tidigare kriminalitet eller mentala eller fysiska sjukdomar.

– En helhet av insatser formas kring varje person. Vi skräddarsyr alltid upplägget utifrån var och ens enskilda bakgrund och behov, förklarar Erika.

– Tillsammans utvecklar vi nya livsstrategier. Hur de kan förhålla sig till sina utmaningar och få vardagen att fungera allt bättre. T.ex. hur någon med tvångssyndrom kan förstå sig själv bättre och komma ur en del av tvångsbeteenden för att få en bättre livskvalitet, säger Anna-Karin.

Boende

Balans behandling har ett nätverk av fastighetsägare – båda kommunala bolag och privata aktörer – som hyr ut träningslägenheterna. Lägenheterna ligger utspridda på olika bostadsområden i Norr- och Västerbotten.

– Vi har mycket sällan fått klagomål på våra boenden och har ett fint samarbete med hyresvärdarna, säger Sari.

Nätverk och familj involveras

– Vi arbetar med det nätverk som individen har och önskar att ha. Det kan både handla om att bibehålla och stärka sunda relationer såväl som att kunna lära sig sätta gränser. Att stärka de unga att utveckla sunda relationer och sätta sina egna gränser är en viktig del, säger Erika.

Ytterligare behov av stöd

Om individen behöver andra insatser vid till exempelvis ett återfall i missbruk eller akuta psykiska problem, kan de boende få hjälp med tillfälliga insatser inom Balans behandlings andra verksamhetsområden eller någon annanstans och sedan komma tillbaka till sin öppenvård och träningslägenhet i det fall det bedöms möjligt och när tiden åter är mogen för det.

Ordet balans kommer tillbaka om igen under samtalet med Erika, Sari och Anna-Karin. Det är inte en slump att det ingår i företagets namn.

– Till sist är det vad de handlar om – att stötta till en tillvaro i så bra balans som möjligt i alla avseenden. Psykiskt, mentalt, socialt, fysiskt och ekonomiskt.

Faktaruta:

Öppenvård och rådgivning även för vuxna, par och företag

”Både privatpersoner och företag kan vända sig till oss för att undersöka om vi kan vara behjälpliga på något sätt i de utmaningar man har”

Balans behandlings öppenvård riktar sig inte enbart till ungdomar med särskilda utmaningar, som har ett beslut och en vårdplan från socialtjänsten i sin kommun.

– Man kan också vända sig direkt till oss, säger förfrågningshandledare Erika Lundmark.

Balans behandling erbjuder inom sin öppenvård bl.a. följande:

  • Privatpersoner – både vuxna och unga – kan boka rådgivning, samtalsterapi och andra insatser kring sina särskilda utmaningar i livet.
  • Par kan få coachning gällande t.ex. relations- och familjeproblem.
  • Företag kan anlita oss för grupphandledning med utbildad handledare.

”Företag kan kontakta oss för grupphandledning. Kanske sitter man fast i konflikter, i knepiga situationer i yrkesrollen eller upplever höga nivåer av stress. Grupphandledning kan vara ett led i att utveckla sin verksamhet och leda till ökad tillfredsställelse hos medarbetare.”

Källa: Balans Behandling

Inlägget Skräddarsydd öppenvård med egen träningslägenhet – en väg mot balans i livet för människor med särskilda utmaningar dök först upp på Luleå Gratistidning.