Snabbare bygglov i Luleå

Snabbare bygglov i Luleå

Luleå kommuns handläggningstider för bygglovsärenden har gradvis minskat sedan 2015. Under 2016 var handläggningstiden i genomsnitt 4,3 veckor och under 2017 uppgick den till 3,4 veckor. Det är en minskning med 21 procent på ett år.

– Vårt mål är att minska handläggningstiderna med fem procent varje år och vi är mycket stolta över att ha överträffat målet med råge, säger Christer Andersson, chef för bygglovsavdelningen på Luleå kommun.

Enligt plan- och bygglagen ska handläggningstiden för bygglovsärenden vara maximalt tio veckor från det att en komplett ansökan har kommit in till kommunen.

– Att vi lyckats korta handläggningstiden kraftigt beror huvudsakligen på kvalificerad personal, nyrekrytering och en systematisk trimning av handläggningsprocessen i takt med ökande ärendemängd, förklarar Christer Andersson.

Ny e-tjänst för bygglov infördes 2017

Den totala ledtiden för bygglovsärenden har också minskat drastiskt. Det i sin tur beror framförallt på att ärenden nu kommuniceras via e-post i stället för traditionell postgång och att det ifjol blev möjligt att söka bygglov digitalt via en ny e-tjänst.

– Under 2017 kom 17 procent av alla lovärenden via vår digitala e-tjänst, vilket är bra för att vara det första året. Vi kommer att marknadsföra e-tjänsten ännu mer under 2018 så att fler upptäcker den och även fortsätta vårt arbete med att utveckla digitala arbetssätt. Om vi kan minska bygglovens ledtid ytterligare så är det till nytta för både privatpersoner och byggföretag, säger Christer Andersson.

Källa: Luleå kommun