Stor fallrädsla hos äldre

Stor fallrädsla hos äldre

Fakta:

I studien deltog ett slumpmässigt urval av 153 äldre vuxna i Luleå kommun från befolkningsregistret som besöktes i sina hem. Under en timme ställdes frågor kring hälsa, boende, vanor, ovanor och fall-relaterad oro. Det utfördes även några tester på bland annat kognition och fysisk förmåga.

Fakta: Fallolyckor

– Varje vecka läggs drygt 1100 personer, 65 år och äldre, in på sjukhus till följd av olyckor. Av dessa är drygt 900 fallolyckor.
– Varje dag dör minst fyra äldre över 65 år till följd av en fallolycka.
– Antalet fallolyckor ökar kraftigt.
– Fallolyckor är i särklass största orsaken bakom dödsfall orsakade av olyckor bland äldre.
– Samhällets årliga kostnader till följd av fallolyckor är 25 miljarder kronor.
– Det förekommer cirka 600-700 fallolyckor per 1000 invånare och år bland personer över 65 år, vilket innebär cirka 1,4 miljoner fallolyckor per år bland personer äldre än 65 år.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014 och SCB

Det finns tidigare studier som visar att fall-relaterad oro leder till att man rör mindre på sig och deltar i färre aktiviteter. Oro kan även uppstå utan att man ramlat. Syftet med studien var att förstå hur den uppstår och hur sambanden mellan fall-relaterad oro och andra inblandande faktorer ser ut.

Olika faktorer för män och kvinnor

En stor del av oron kan förklaras med fysisk förmåga, rädsla och livsgnista, och huvudresultaten visade ingen relation mellan fall-relaterad oro och tidigare fall.

Enligt resultatet är det många som rapporterar fall-relaterad oro. Av de 153 deltagarna i studien angav 70 procent att de upplever någon form av oro kring att ramla, även om de inte tidigare ramlat. För kvinnor visade 80 procent fall-relaterad oro, medan männen låg på 54 procent. För männen fanns mer fysiska aspekter och för kvinnor tillkommer antalet mediciner som de har på recept som faktor.

– Det är ett känt fenomen att fler kvinnor har fall-relaterad oro, men att skillnaden är så här stor och att kvinnor och män har olika modeller för korrelerade faktorerna var oväntat. Upptäckten har resulterat i att jag tar tydlig ställning till kön i alla mina analyser inom projektet, säger Mascha Pauelsen.

Holistisk syn på fall-relaterad oro

Data registrerades om många möjliga faktorer och det är första gången som en sådan här omfattande modell har påvisat att det är så här det ser ut.

– På samhällsnivå betyder de här fynden att en minskad aktivitetsnivå på grund av fall-relaterad oro ska åtgärdas med mer än generella balans- och styrkeövningar. Det är inte bara fysiska faktorer bakom fall-relaterad oro, utan studien visar att både fysiska och psykiska faktorer ligger till grund för oron, fortsätter Mascha Pauelsen.

Studien är en första kartläggning som ska ligga till grund till framtida studier.

Utifrån ett forskningsperspektiv är det nästa logiska  steget att bena ut hur den fysiska förmågan och fall-relaterad oro påverkar varandra. I rörelselaboratoriet på Luleå tekniska universitet är detta redan påbörjat.

Studien ingår i projektet Balancing Human and Robot, BAHRT, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Mascha Pauelsen, Doktorand

Telefon: 0920-491732

Organisation: Fysioterapi, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news