Största jämställdhetskonferensen kommer till Luleå

Projektledarna Eira Andersson och Linda Moestam, Eira till vänster och Linda till höger. Foto: Malin Svedjeholm.

Forum Jämställdhet – så heter Sveriges största jämställdhetskonferens där landets ledande experter deltar. I början av nästa år arrangeras konferensen i Luleå. Incels, villkor för kvinnor inom idrott och en feministpastor är tre av programpunkterna.

Region Norrbotten och Luleå kommun samarrangerar konferensen tillsammans med Kvinnolobbyn. Forum Jämställdhet samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Förutom att få inspiration och fylla på med kunskap kan deltagarna också utveckla sitt nätverk. Fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder ger verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter.

– Jämställdhet är att kvalitetssäkra ett utvecklingsarbete. Det betyder att skapa lika förutsättningar för kvinnor, män och övriga i länet, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg på Region Norrbotten.

Tillsammans med kvalitetsstrategen Eira Andersson från Luleå kommun leder hon arbetet med Forum Jämställdhet.

– Jämställdhet är svaret på många framtidsutmaningar i Norrbotten. Att arbeta med jämställdhet innebär att ifrågasätta tankesätt och strategier i organisationer och i vårt län som helhet. Jämställdhet är både ett mål och medel för att stärka och driva utvecklingen framåt i Norrbotten, säger Eira Andersson.

På konferensen kommer att finnas något för alla, både ledande experter och workshoppar som går att använda direkt i sin egen verksamhet.

– Det här är Sveriges största och bästa jämställdhetskonferens. Under konferensdagarna önskar jag att alla tar chansen att leva och andas jämställdhet för att få en skjuts i vårt viktiga arbete framöver, säger Eira Andersson.

Det här är Forum Jämställdhet

Forum Jämställdhet äger rum i Luleå 30–31 januari, 2019, på Kulturens hus och Clarion Hotel Sense.

Alla kan anmäla sig till konferensen på forumjamstalldhet.se.

Forum jämställdhet 2019 arrangeras gemensamt av Region Norrbotten och Luleå kommun i samverkan med Sveriges kvinnolobby.

Konferensen har ett reguljärt program, som arrangeras av Region Norrbotten och Luleå kommun, med seminarier och metodverkstäder samt ett öppet program med goda exempel på jämställdhetsinitiativ i Luleå och Norrbotten.

Källa: Luleå kommun