Symposium om konstnärlig forskning i Piteå

– Som värd för symposiet får vi en unik möjlighet att visa upp vår miljö och den forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet, säger Monica Johansson, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Knyter nya kontakter

Under symposiet som pågick i två dagar blandades presentationer av konstnärlig forskning med föreläsningar och paneldebatter. Tillställningen samlade forskare från Sveriges musikhögskolor men även forskare från andra universitetet och närliggande forskningsdiscipliner.
Monica Johansson ser symposiet som en möjlighet att knyta nya kontakter.

– Symposiet fungerar som en mötesplats mellan olika aktörer som söker samarbeten med koppling till konstnärlig forskning. Det kan förhoppningsvis bidra till både nya samarbeten och nya idéer som kan utveckla den konstnärliga miljön vid Luleå tekniska universitet.

Nationell plattform

Stefan Östersjö är ämnesföreträdare och professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå. För honom innebär symposiet ett tillfälle att visa upp den konstnärliga forskningen vid universitetet.

– Vetenskapsrådets symposium är en viktig nationell plattform och det är självklart angeläget för oss att visa upp vår konstnärliga forskning. Vi har därför skapat en utställning i lokalen som visar på utvalda delar av våra forskningsresultat, säger Stefan Östersjö och poängterar vikten av att forskningsfältet kan samlas på Vetenskapsrådets årliga symposium.

– Det är på symposiet som mycket av diskussionen om ämnets fortsatta utveckling sker, och av den anledningen är det en viktig samlingsplats och arena för den konstnärliga forskningen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news