Symposium om kropp och lärande

– Vi uppfattar världen runt oss genom våra kroppsliga sinnen, och vår tolkning av information kanaliseras också genom kroppen. Vi brukar vara medvetna om detta i förhållande till praktiskt lärande som hantverk och musikproduktion, men vi är inte lika bra att tänka på kroppen i förhållande till saker som läsning, skrivande, matematik och inlärning av främmande språk, säger Lydia Kokkola, arrangör av symposiet och professor vid Luleå tekniska universitet.

Påverkar hur vi lär oss

Forskningen kring hur kroppen påverkar inlärning har på senare år intensifierats. Inte minst på grund av övergången från analog till digital media.

– Vi vet att mediet påverkar läranderesultatet. Vi vet till exempel att människor tycker att det är svårare att komma ihåg information som de läser på en datorskärm än när man läser samma text på papper. Det verkar som att skillnaden kan ligga i hur vi använder våra kroppar. Att Scrolla, swipe:a och klicka är inte detsamma att hålla i en bok och det verkar som att dessa väldigt små skillnader i hur vi använder våra kroppar påverkar hur och vad vi lär oss, säger Lydia Kokkola.

Skapar nätverk

Under symposiet, som finansierades av EIO: effektiv innovation och organisation, samlades forskare från olika discipliner och lärosäten. Tack vare ny teknik är det idag möjligt att se hur våra hjärnor och kroppar fungerar i realtid, vilket medför att forskare nu kan få en större förståelse för hur kroppen genererar kunskap. Hittills har verktygen främst utvecklats inom medicin och psykologi och förhoppningen med symposiet är att skapa nätverk som även innefattar lärandeområdet.

– Vi vill bygga ett nätverk som ger ett forum för forskare inom olika discipliner att träffas och dela med sig av sina kunskaper. Förhoppningsvis kan sådana möten ligga till grund för framtida multidisciplinära forskningsprojekt, säger Lydia Kokkola som ser stora utvecklingsmöjligheter kopplat till förkroppsligat lärande.

Kan tillämpas i lärarutbildning

– Läskunnighet, matematik och språkinlärning har traditionellt setts i termer av att lära sig genom abstrakt tänkande, och därmed har kroppens roll i att ta till sig kunskap blivit förbisedd. Mycket av denna forskning är dock lätt att ta med sig in i klassrummen, till exempel vet vi nu mycket mer om hur vokabulär lagras i hjärnan och det kan hjälpa oss med enkla uppgifter som att bestämma hur man väljer ordförråd för en lektion. Den växande kunskapen om hur vi genererar kunskap i förhållande till skärmar eller traditionella verktyg som papper och pennor hjälper oss över alla utbildningsämnen. Information som vi sedan enkelt kan bygga in i våra lärarutbildningar såväl som i vår uppsökande verksamhet för yrkesverksamma lärare.
 

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news