Tidningsutgivarna (TU): Lägg ned presstödet

TU föreslår mediestödsreform där man vill avskaffa driftsstödet och öka redaktionsstödet. Infälld: Thomas Mattsson, tf VD TU.

Organisationen Tidningsutgivarna (TU) som företräder de svenska dagstidningarna presenterade den 12 april flera konkreta förslag om hur statens press- och mediestöd om totalt 932 miljoner kronor kan användas effektivare. Bland annat vill TU ersätta driftstödet med ett kvalificerat momsundantag för nyhetsmedier. ”Vi vill se en utveckling mot mer indirekta stöd som är teknik- och affärsmodellsneutrala”, säger styrelseordförande Victoria Svanberg.

Presstödet är ett mångmiljonstöd med anor, som är uppbyggt kring gamla idéer om tidningsägande. Syftet är gott: Säkra mediemångfald och konkurrens även på små orter. Men istället för mångfald har det inneburit trixande från mediehusen i Sverige att maximera stöden från skattebetalarna. Tydliga exempel finns i Norrbotten och på Gotland där de två konkurrerande lokaltidningarna köptes upp av en och samma ägare, Norrköpings Tidningar. Ägaren lät titlarna vara kvar och båda tidningarna på orten uppbringar presstöd trots att de i många stycken har samma redaktioner, personal och är identiska i innehåll och utformning.

Med dagens 56 år gamla system fördelas stödet orättvist mellan orter, medan redaktioner organiserar sig utifrån stödvillkor snarare än sitt nyhetsarbete, anser branschorganisationen. Därför bör det fasas ut med en övergångslösning, skriver utgivarna.

”Driftsstödet har överlevt sig självt och bör nu ersättas med en mer modern ordning där fria, oberoende medier snarare ges indirekta än direkta stöd. Där staten skapar förutsättningar för fri företagsamhet snarare än, om än välvilligt, sörjer för att befästa gamla affärsmodeller”, skriver TU:s styrelse på DN:s debattsida.

Källa: TU

 

 

Inlägget Tidningsutgivarna (TU): Lägg ned presstödet dök först upp på Luleå Gratistidning.