Tirsén & Aili Arkitekter

20 augusti, 2019 | Hej medlem

 

Vi säger hej till vårt medlemsföretag Tirsén & Aili Arkitekter! ☀️

Vad gör Tirsén & Aili arkitekter?

Vi ritar god arkitektur och goda miljöer i alla typer av byggnader. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från tidiga skisskeden till fullständig A-projektering. Att skapa en helhetstanke, delta och ansvara för helheten genom processen, från idé och program till färdig projektering och uppföljning har varit vårt mål under alla år. Vi tror att det är så ekonomiska, funktionella, sociala samt estetiskt goda lösningar, goda miljöer och högklassig arkitektur skapas.

Varför har ni valt att gå in som medlem hos Luleå Näringsliv?

Vi har varit medlemmar i många år och ser det som en självklarhet. Vi vill vara med och utveckla näringslivet i Luleå och ser det som en stor fördel att kunna göra det tillsammans med andra företagare i många olika branscher. Luleå Näringsliv ger oss den möjligheten på ett bra sätt.