TreePower – bioflygbränsle från Norrbotten

2 juli, 2019 | Aktuellt

 

Nu lanseras TreePower, en satsning på bioflygbränsle från Norrbotten. Det är ett regionalt initiativ för att skapa förutsättningar för etablering av storskalig produktion av bioflygbränsle före 2023, tillverkat av restprodukter från skogen i norra Sverige. Detta är en del av lösningen för att göra inrikesflyget fossilfritt.

Det är Luleå Näringsliv, Piteå Science Park, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi och Sparbanken Nord som har valt att gå samman för att snabbare kommersialisera kunskapen som finns inomLuleå tekniska universitetkring tillverkning av bioflygbränsle baserat på skogsråvara. Flyget är extremt viktigt för Sverige som exportland och lika viktigt för näringsliv och människor i Norrbotten. Branschen har bestämt sig för att vara fossilfri till 2030, så det är bråttom.

– Vi har råvaran och kompetensen som krävs för att leda utvecklingen. Och med våra starka relationer i Norrbotten mellan näringsliv, universitet och kommuner har vi alla förutsättningar för att lyckas, säger Li Skarin, VD för Luleå Näringsliv.

Regeringens f.d. utredare välkomnar satsningen.

– Flyget är ett av de områden där vi längst kommer behöva biomassa, säger Maria Wetterstrand, regeringens f.d. utredare för biojet i flyget. Hon fortsätter; Jag är så himla glad för alla initiativ som tas i Sverige. Lämna gärna remissvar på utredningen om ni tycker något ska kompletteras. Kör vidare, håll ut!

Kommuner i samarbete

– Luleå och Piteå är med och stöttar TreePower. Vi hoppas att kommersiella aktörer och investerare finner detta initiativet intressant då det är en viktig pusselbit för att på sikt kunna ta steget till verklig produktion, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.  

Intresset är väldigt stort för initiativet och under ett seminarium i Almedalen satt folk bokstavligen i gångarna och man trängdes i dörren för att få höra mer om satsningen. Hela värdekedjan från skogsråvara via akademin till näringslivet var på plats.

– Vi kan den skogliga värdekedjan och nu fokuserar vi på de industriella sidoströmmar som idag främst nyttjas till industrins egna behov. När dessa istället går till produktion av biojet, behöver de ersättas med den idag outnyttjade resursen, grot, grenar och toppar som lämnas kvar i skogen och som inte nyttjas alls i vår region, säger Ulf Westerberg, innovationsledare vid Piteå Science Park.

– Genom att addera vätgas, tillverkad av förnybar el, till processen kan produktvolymen potentiellt mer än fördubblas från samma mängd biomassa. Luleå tekniska universitet leder i nuläget ett förstudieprojekt med stöd av Energimyndigheten. För det efterföljande steget med en första testproduktion av biojet 2020 ligger en ansökan hos myndigheten för beslut, säger Fredrik Granberg, projektledare Luleå tekniska universitet.

– På Luleå tekniska universitet jobbar vi mycket med basindustrin – en av de viktigaste aspekterna för att nå ett hållbart samhälle. Vi jobbar i nära samarbete med industrin och nu  arbetar vi för att göra inrikesflyget fossilfritt till 2030, det är ett sätt att håller ihop landet, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.

En pilotanläggning, LTU Green Fuels i Piteå, står klar och väntar på att köras igång. Den lilla anläggningen kan med viss ombyggnad producera hundratals ton bioflygbränsle per år enligt en certifierad produktionsväg. Detta för att demonstrera hela värdekedjan, råvara, teknik, distribution, logistik och fälttester. Resultaten ger riskminimering genom relevanta data för utvärdering av olika affärsmöjligheter inför en kommersialisering. Parallellt pågår förutsättningsskapande arbete kring finansiering av ett storskaligt bioraffinaderi.

– Det är väldigt stort intresse för det vi gör och nu gäller det för oss att välja ut rätt samarbetspartners för att vara med och finansiera nästa steg i projektet, avslutar Li Skarin.