Trippel i kemiteknik

– Man kan säga att det blev full pott för vår avdelning, säger Paul Christakopoulos med ett leende, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Paul Christakopoulos forskningprojekt som nu kan startas upp handlar om att skriva ut levande organismer, mikrober, i en 3D-skrivare för att skapa bioelektroder. Med denna teknik kan man producera kemikaler av koldioxid.

– Det här är vårt fjärde projekt inom detta heta område, det är pågående projekt finansierade från Horizon 2020, Formas och Vetenskapsrådet”, säger Paul Christakopoulos.

– Jag såg mitt namn i listan över beviljade ansökningar förra veckan, det var den bästa dagen någonsin. Att få projektet från Vetenskapsrådet har motiverat mig att jobba ännu hårdare än tidigare, säger Faiz Ullah Shah, biträdande professor  i gränsytors kemi. Faiz Ullah Shahs projekt är målet att ta fram icke brandfarliga och miljövänliga batterier för elfordon.

– Vår forskagrupp i kemisk teknologi är i den internationella forskningsfronten på ultratunna zeolitmembran för gasseparationer. Prelimärt arbete har nu visat att transporten av koldioxid, vätgas och metan genom våra membraner är desorptionsbegränsad och inte diffusionsbegränsad som man trott tidigare. Det är en mycket viktigt upptäckt, med stor vetenskaplig och praktisk betydelse och i projektet skall vi studera detta vidare. Vårt arbete kan leda till förbättrade processer i kemisk industri för bland annat rening av biogas och naturgas, säger Jonas Hedlund, professor i kemisk teknologi.

– Det är ju förenat med en hel del prestige att få finansiering från Vetenskapsrådet så detta betyder massor för hela avdelningen, säger Charlotta Johansson, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser där avdelningen för kemiteknik huserar.

Titlarna på de tre projekten är ”Ökad mikrobiell elektrosyntes av kemikalier från koldioxid via biofabrikation av katodmaterial”, ”Desorptionsbegränsad masstransport i ultratunna zeolitmembran” och ”Jonvätskeelektrolyters stabilitet vid elektrodytor”.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news