Universitetet med i världsomspännande manifestation för vetenskap

Universitetet med i världsomspännande manifestation för vetenskap

March for Science är en global manifestation för vikten av vetenskap och evidensbaserad fakta som genomfördes för första gången i fjol, i 600 städer runt om i världen. Luleå tekniska universitet var en av fem arrangörer i Sverige 2017 och kommer att delta i år igen. 

Initiativet March for Science kom till för att visa hur viktigt det är i ett demokratiskt samhälle att stå upp för oberoende forskning, kritiskt tänkande, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

”Viktigt att vi bjuder in till diskussion”

– Syftet med March for Science Luleå är att bidra med kunskap om vad vetenskap är och varför det är så viktigt. Vi vill att forskningsresultat och deras effekt i samhället ska bli synliga. Det är därför viktigt att vi som lärosäte systematiskt och målmedvetet verkar för att forskning ska bli mer öppen, inkluderande och tillgänglig för allmänheten och att vi bjuder in till diskussion. Vetenskapens Hus och den verksamhet vi bedriver där är ett sätt för att åstadkomma detta, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Målet med den svenska kampanjen 2018 är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram när politiska förslag debatteras under valåret. Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, att ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news