Uppdragsutbildning: Från mekaniker till tekniker

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.

Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år.

Vi är idag 1 600 anställda och 15 000 studenter

Om webbplatsen »

 Detta inlägg finns i sin helhet på LTU Business hemsida https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Nyheter