Upplagesiffrorna rasar för NSD och Kuriren

NSD, Kuriren, Piteå Tidningen och Tidningarna Extra i Luleå och Boden ingår i Norr Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Dagstidningarnas upplagor har minskat drastiskt de senaste åren och det stora tappet fortsätter. I Norrbotten minskade morgontidningarna Kuriren med 400 ex och NSD med hela 1 800 ex i den utdelade upplagan (exkl digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 16 mars tidigare i år. Inom kort redovisas upplagesiffrorna för 2020 och ett fortsätt tapp är förväntat.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar har blivit allt mindre de senaste 20 åren och morgontidningarna i länet fortsatte att tappa stort i upplaga även under förra året, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik där även den digitala upplagan finns har NSD har idag en upplaga på 26 100 ex (-200, -0,8%) och Norrbottens Kuriren 15 400 ex (-100, -0,6%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 20 100 ex och Kuriren 12 000 ex. Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten är 32 100 ex (-2 200 ex, -6,9%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000 ex vilket innebär att man är nere i 23% täckning.

Piteå-Tidningen minskar också siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) som 2019 har sjunkit till 10 300 ex (-700, – 6,8%).

Motsvarande siffror 2005 var 40 600 ex för NSD (20 100 ex, 2019) och 27 600 ex för Kuriren (12 000 ex, 2019).

Länets minsta morgontidning Haparandabladet tappar också. Upplagan är 3 000 ex. (-2 200 ex, -0,6%).

Källa: TS.se

Inlägget Upplagesiffrorna rasar för NSD och Kuriren dök först upp på Luleå Gratistidning.