Utforska unik virtuell gruva

Den virtuella gruvmiljön är framtagen i ett samarbete mellan universitetets forskare i gruv- och berganläggningsteknik och visuell gestaltning – de senare brukar annars arbeta mot internationella datorspels- och filmföretag.

– Det här är ett av de mest omfattande VR- miljöer vi har gjort och den är unik i sitt slag. Vi tar fram en virtuell gruva med alla beståndsdelar, vilket ger en komplett gruvupplevelse som är riktigt bra. Vi skapar något riktigt bra och visuellt spännande, säger Håkan Vallin, forskare inom visuell gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

Ett av uppdragen inom det stora gruvteknikprojektet SIMS (mer om SIMS i artikel här intill) är att sprida kunskap om framtidens gruvsystem som ska vara hållbara och intelligenta, vilket kan betyda färre människor under jord och mer automatik vid borrning, laddning, sprängning och lastning.

Visa hur en gruva faktiskt ser ut

Med den nya VR-gruvan kan man inte bara demonstrera och kommunicera nya high tech-lösningar och en säkrare arbetsmiljö, utan också visa allmänheten hur en gruva faktiskt ser ut ­– nu och i framtiden. Med VR-glasögon på näsan och kontroller i händerna kan den virtuella besökaren röra sig i gruvan ovan jord, på huvudnivån med dessa servicefunktioner men även på själva produktionsnivån. Det är på den nivån i gruvan där man borrar, spränger, laddar, skrotar, lastar och förstärker berg – en plats få besökare har möjlighet att uppleva i verkligheten.

– VR-gruvan ska ge besökarna en närvarokänsla.Vi är inte ute efter exaktheten men det ska vara trovärdigt. Geologiskt ska kännas som att man faktiskt befinner sig en gruva. Vi gjorde studiebesök i LKAB:s gruva i Malmberget där vi tittade vi på dimensioner, texturer, infästningar, fläktsystem och olika detaljer. Man antecknar och fotar, säger Håkan Vallin.

Täta möten med branschen

Strukturen på bergväggen, detaljer och höjd och form har arbetats fram genom täta möten mellan forskare och gruvbranschen; konstnärer och bergmekaniker.

– Vi har ju inte byggt upp en hel gruva, men en optimal gruva ur visnings- och undervisningssynpunkt och vi har fått uppfylla önskemål som att man ska kunna åka hiss ner i gruvan, att det ska finnas om klädningsrum där man tar på arbetskläder och skyddsutrustning och ett kontrollrum med si och så många displayer, säger Håkan Vallin.

Framöver kommer VR-gruvan att utvecklas ytterligare, med bland annat interaktioner och multi-user funktion .

– Det jag är mest nöjd med är att alla i projektet är så nöjda med resultatet och den visuella kvaliteten som vi har fått tack vare det korsdisciplinära samarbetet som vi har haft. Vi kan bygga VR-miljöer men det gäller att få in rätt information, att konkretisera och att utöka och begränsa där man måste, säger Håkan Vallin.

VR-miljön kommer att finnas tillgänglig via SIMS hemsida www.simsmining.eu.

Kontakt

Håkan Vallin

Håkan Vallin, Universitetslektor

Telefon: 0910-585323

Organisation: Medie- och kommunikationsvetenskap, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Möte om framtidens gruvor i SIMS

Ännu mer hållbara och intelligenta gruvor. Det är målet med det stora samverkansprojektet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems – där Luleå tekniska universitet finns med som enda svenska lärosäte.

Gruvan med en drönares ögon

En autonom drönare på spaning i en gruva ska med hjälp av sensorer självständigt ta sig fram i en okänd miljö. Den flyger utan kontroll av människor och ska utforska gruvan med hjälp av filmkameror för att skapa 3D-bilder och filmer för människorna ovan jord. Ingen i världen har klarat detta uppdrag…

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news