Utmärkelse till doktorand Catharina Melander för demensforskning

Utmärkelse till doktorand Catharina Melander för demensforskning

Catharina Melanders frågeställning, som inkluderade filosofiskt djup vid sidan av viktiga praktiska implikationer, erbjuder nya sätt att tänka på hur sjuksköterskor vårdar äldre med demens. Catharina själv menar att vikten av att stödja mänskliga behov ofta betonas inom hälso- och sjukvården. Det diskuteras emellertid sällan vilka mänskliga behov som är nödvändiga för människans liv och varför, och vilka livsförhållanden som ger ett värdigt liv. Fokus bör vara på vad ett värdigt liv ska innehålla och hur det kan säkerställas. Att studera den förmågemodell som beskrivs av Martha Nussbaum inom vården av personer med demens är ett sätt att belysa vilka områden som är svåra att uppnå och därmed kan behöva särskilt fokus för att säkerställa ett värdigt liv för personer med avancerad demens.

– Det betyder oerhört mycket att denna artikel uppmärksammas då äldre människors rättigheter och livsvillkor ligger mig varmt om hjärtat. Alla människor, oavsett ålder och funktionsförmåga, ska ha möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv, säger Catharina Melander.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news