VA-teknik firade 25 år

Mycket har hänt de senaste 25 åren och kombinationen av föråldrade vattensystem och allt tuffare krav och ökande belastning har gett en närmast akut situation där många kommuner nu bygger ut och renoverar sina system för vatten och avlopp.

– Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför, säger Maria Viklander, professor och ämnesföreträdare på VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Många utmaningar

Bland konferensens inbjudna föreläsare talade exempelvis Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall, om möjligheten att använda AI – Artificiell Intelligens – i beräkningar av underhåll av framtidens vattenledningsnät. Matthias Borris, RISE, jämförde Sveriges metodik för dagvattenanläggningar med hur man bygger i Kina. Malin Suneson, Luleå kommun, och Ola Engström, NCC, berättade om det prisbelönta projektet Östra länken i Luleå som är ett av stadens största anläggningsprojekt genom tiderna. Erik Särner, Lunds universitet, tog upp bristen på vatten ur ett globalt perspektiv och hur sommarens torka i Sverige påverkar vår tillgång på vatten.

– Det här blev ett bra tillfälle att få träffa kollegor och samarbetspartners inom VA-branschen. Även våra studenter uppskattade möjligheten att träffa tänkbara framtida arbetsgivare, avslutade Maria Viklander.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news