Nyrekrytering till Pajala kommun

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Andreas Hinzer börjar jobba på Pajala kommun, avdelningen Strategisk utveckling. Foto: gellivare.se.

Under en längre tid har det långsiktiga arbetet med utvecklingsfrågor inom näringsliv och landsbygdsutveckling fått stå åt sidan för ett mer praktiskt hands-on arbete. Med hjälp av finansiering från Tillväxtverket stärker Pajala kommun nu sin organisation med avdelningen Strategisk utveckling där näringslivs- och landsbygdsutveckling samt platsmarknadsföring ingår.

Under hösten 2018 har rekrytering pågått av ledare för denna avdelning och Pajala kommun välkomnar Andreas Hinzer till tjänsten. Andreas Hinzer är för närvarande utvecklingschef i Gällivare kommun men kommer att påbörja sitt arbete hos Pajala kommun i januari 2019.

– En intressant och utmanande tjänstebeskrivning som omedelbart fick mitt intresse. Ett väldigt intressant arbetsområde med stor utvecklingspotential för samhället, kommunal verksamhet och näringslivet! Min passion är utveckling och expansion inom alla områden som har potential och viljan att utvecklas på ett hållbart sätt. Min styrka ligger i det strategiska och analytiska området och jag är öppen för nya, innovativa idéer och utvecklingar. Jag har en stark drivkraft för att öka avkastningen i olika affärsområden, ekonomiskt och operativt för verksamhet men också socialt för alla medarbetare, berättar Andreas Hinzer.

Under de fyra åren på Gällivare kommun som utvecklingschef har Andreas Hinzer jobbat med både utveckling av näringsliv men också ansvarat för strategisk och operativ landsbygdsutveckling, centrumutveckling, kommunens bredband/fiberutbyggnad, kommunikation, informationsinfrastruktur och utveckling inom besöksnäring.

Andreas har en lång yrkeserfarenhet från den privata sektorn inom produktionsindustri både utomlands och i Sverige.

– Vid sidan om tyngdpunkterna produktion, inköp och IT har jag dessutom under alla dessa år med stort intresse ägnat mig åt de strategiska, expansiva & företagsekonomiska aspekterna på respektive verksamhet, tillägger Andreas.

– Vi hälsar Andreas varmt välkommen till vår kommun och ser väldigt fram emot att starta det nya arbetet, säger kommunchef Per Skalk!

Källa: Pajala kommun