Pajala Kommun rustar för en starkare bostadsmarknad

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Det finns en stor mängd tomma hus i Pajala med omnejd.

Pajala kommun har under lång tid haft en negativ utflyttningstrend, med undantag för enstaka år under den förra gruvperioden. Det är något som vi anser som en av de största och viktigaste utmaningar att jobba med för att kunna bibehålla en god service till våra medborgare i framtiden och vi ser nu chansen till en långsiktig förändring.

Ute i landet sprider sig en stark vilja av att röra sig utåt landsbygden från städerna och även i norrlandslänen ser man tydliga tendenser till det. Livsstil, miljömedvetenhet, trygghet, natur och lugn lockar fler och fler människor att vilja välja landsbygd före stad.

– Trots den stora utflyttningstrenden har vår kommun en näst intill osynlig bostadsmarknad vilket gör att det blir svårt att flytta in och komma igång med det liv som lockat. Samtidigt finns det i både centralort och byar en stor mängd tomma hus som endast används sporadiskt eller till och med inte alls säger Johanna Funck, projektledare.

Pajala Kommun startar nu en förstudie med mer långsiktiga ambitioner, där vi som första steg kommer inventera och se över beståndet av befintliga fastigheter runt om i kommunen och undersöka möjligheterna för hur vi kan skapa en mer levande och attraktiv bostadsmarknad. I förstudien kommer vi att se över möjligheterna för samverkan mellan både myndigheter och privata aktörer, för att i framtiden kunna guida och uppmuntra intressenter i rätt riktning och därigenom öka antal bostadsaffärer.

Förstudien pågår fram till årsskiftet och målet är att se om det finns förutsättningar för ett vidare projekt samt i sådana fall undersöka möjligheterna till finansiering för ett sådant.

Det långsiktiga projektet kommer i sådana fall att fokusera bland annat på att öka antalet försäljningar, öka möjligheterna till avstyckningar för nybyggnationer och frigöra fler hus för åretruntboende. Bebodda och omhändertagna områden blir automatiskt attraktivare och med ett högre invånarantal som bor året om på platsen höjs service, kvalité och trivsel.

– Att tillgängliggöra bostäder i hela Pajala kommun ökar kommunens attraktivitetskraft som helhet, vilket är viktigt för framtida service och kompetensförsörjning till vårt näringsliv och övriga aktörer säger Anna Kumpula K Kostet, kommunalråd.

Projektledare för förstudien är Johanna Funck och projektet ägs av kommunchef.

Kontaktpersoner:
Projektledare Johanna Funck, johanna.funck@pajala.se, 0978-12032
Kommunchef Per Skalk, per.skalk@pajala.se, 0978-12001
Kommunalråd Anna Kumpula Kostet (V) anna.kostet@pajala.se, 0978-12005

Källa: Pajala kommun