Produktionsstart för Kaunis Iron onsdag den 18 juli

 Detta inlägg finns i sin helhet på Pajala Gratistidning Näringsliv hemsida http://pajala.gratistidning.com/

Produktionsstart för Kaunis Iron onsdag den 18 juli

Nu är det snart dags för gruvan i Kaunisvaara att börja producera järnmalm igen.

Så var det då äntligen dags. De förberedande arbetena vid gruvan har gått mycket bra och bolaget har beslutat att verksamheten ska startas den 18 juli. Då skjuts startsalvan som markerar att produktionsapparaten åter börjar rulla i Kaunisvaara-gruvan utanför Pajala. Det är dags att börja borra, spränga, lasta, krossa och mala. Dags att starta alla steg som krävs för att börja producera en globalt konkurrenskraftig järnmalmsprodukt. 

– Anläggningen är testkörd och startklar, de avgörande delarna är på plats från borrning till transport säger Åsa Allan, platschef för Kaunis Iron. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi idag rekryterat de drygt 150 personer som behövs inför produktionsstarten. Ytterligare 150 personer kommer att anställas successivt under hösten.
När gruvan nu startar den 18 juli är det med nya ägare och med ett starkt lokalt engagemang. Intresset för Kaunis Iron är stort både bland norrbottningarna och resten av Sverige.

Kaunis Iron startades under 2017 och ägs av ett 60-tal framgångsrika svenska entreprenörer. Tillsammans har de satsat nästan 600 miljoner kronor i gruvbolaget. Produktionsanläggningar i världsklass tillsammans med en kvalitetsledande och konkurrenskraftig produkt gör att vi ser framtiden an med en behärskad optimism. Samtidigt har världsmarknadspriset för högkvalitativa järnmalmsprodukter stabiliserats på en bra nivå. Bolagets affärsmodell där en stor del av verksamheten drivs av våra duktiga samarbetspartners borgar för en flexibel verksamhet med stor förmåga att parera variationer i efterfrågan och pris, säger Per-Erik Lindvall, VD för Kaunis Iron och fortsätter:
– Vår unika järnmalm från Kaunisvaara har redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk, mycket tack vare sina gynnsamma miljöfördelar. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt, och det kommer vi att klara, säger Per-Erik Lindvall. Både områdets geologi och bolagets anläggningar ger utrymme för en högre framtida produktion men det är en senare fråga, avslutar Per-Erik Lindvall.

Källa: Kaunis Iron