Fullstor övertryckshall för fotboll i Piteå

Piteå kommer att få den fjärde fullstora övertryckshallen i Sverige. Upphandlingen är klar och det blir BD-Bygg, med underleverantör Polarhall Scandinavia AB, som får uppdraget av Piteå kommun att bygga en fullstor övertryckshall för fotboll på Noliaområdet i centrala Piteå.

Byggstart kan ske redan i juli och går allt som planerat kommer övertryckshallen att resa sig över konstgräset på fotbollsplanen i oktober 2017. BD-Bygg har lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet samtidigt som man uppfyller de krav Piteå kommun ställer.

Den fjärde orten
Idag finns det tre orter i Sverige som har fullstora övertryckshallar för fotboll: Stockholm, Karlstad och Ljusdal. Två av dessa orter har också Polarhall Scandinavia AB som tältleverantör.

-Det här blir verkligen spännande och det är jätteroligt att Piteå får den fjärde fullstora övertryckshallen i Sverige, säger Per Lenndin, projektledare Piteå kommun.

Så fungerar det
En övertryckshall fungerar som ett väderskydd vintertid och hallen kommer att hålla en lägsta temperatur på plus 3 grader under vintern. Tältet hålls uppe genom övertryck som genereras av en kraftig ventilationsanläggning och hålls fast genom ett nät av stålvajrar förankrade i den kraftiga grundbalken som omgärdar planen.

Hallen kommer att plockas ned med hjälp av ideella resurser från Piteås fotbollsföreningar i april och sättas upp i oktober varje år. Det är ett omfattande projekt som kräver ett 50-tal personer vid varje bygg- och nermonteringstillfälle.

Alla fotbollslag i Piteå gynnas av hallen

– Det här ger vårt elitlag jättebra förutsättningar. Vi slipper resa till Luleå och får möjligheten att bjuda in lag till oss. Samtidigt gynnas hela fotbollen i kommunen, för bredden och ungdomarna är det också ett stort lyft, säger Leif Strandh, sportchef Piteå IF dam och tränare för fotbollsklass i Hortlax.

Källa: Piteå kommun