Investeringar i elnätet säkrar trygga elleveranser i Piteå

Att investera i utveckling och ­förstärkning av elnätet är viktigt för
PiteEnergi. De arbetar för att elnätet ska vara så stabilt som möjligt och kunna leverera el till sina ca. 23 000 kunder.
  
– I takt med att Piteå växer så behöver också
elnätet byggas ut, förstärkas och anpassas för framtiden. Där tar vi som lokalt energibolag ansvar, vi vill att Piteå ska ha ett stabilt elnät med så kort avbrottstid som möjligt säger Jörgen Andersson Strand, Elnätschef.

Mellan Jävre och Pitsund har ledningarna varit känsliga mot väder och vind men nu har PiteEnergi investerat i att förbättra den sträckan som är Cirka 14 km genom att bygga om och förstärka. 

Källa: PiteEnergi