Bästa löneökningen i landet för Norrbottens skolledare

Du och din lön 2020 - Med aktuell lönestatistik för skolledare

Skolledarna i Norrbotten hade den bästa löneutvecklingen 2019 med 6,3 procent av alla skolledare i Sverige. Det visar statistik som Sveriges Skolledarförbund presenterar idag.

Den genomsnittliga löneökningen i Sverige var 2019 4,3 procent. I fjol låg löneökningen för Norrbottens skolledare mycket lägre.

Det har varit ett målmedvetet arbete att få en bättre löneutveckling i Norrbotten.

– Sveriges Skolledarförbund har i löneutvecklingsarbetet fokuserat på ansvarsavståndet, säger Maria Hahne, representant för Norrbotten i förbundets styrelse. Löneskillnaden mellan chef och medarbetare ska spegla den faktiska skillnaden i det ansvar som följer chefsbefattningen.

En rektor i Norrbotten tjänar i genomsnitt 52 700 kronor i månaden. Det är drygt två tusen kronor mindre än genomsnittet för rektorer i Sverige.

Lönerna varierar över länet, och Maria Hahne poängterar att det är viktigt att alla kommuner nu ser betydelsen av att satsa på sina skolledare.

– Det är viktigt för att vi ska få de allra skickligaste att vilja ta på sig det stora ansvar som det innebär att vara rektor, säger Maria Hahne. Löneutvecklingen är ett viktigt steg i att säkra kompetensförsörjningen hos skolledare för ett hållbart ledarskap i skolan.

Lönestatistiken i korthet:

Löneökning i genomsnitt: 4,3 procent

Medellön 2019: 54 900 (52 600 år 2018)

Månadslönen i genomsnitt skolledare med kommunal huvudman är för rektor iförskola 49 700, i grundskolan 53 300, i gymnasieskolan 55 100. I fristående skolor är motsvarande siffror 45 300, 55 200 respektive 54 300.

Medellönen för samtliga skolledare i de fristående skolorna är något lägre än för de kommunala, 53 700 mot 54 900.

Svarsfrekvens: 77 procent.

Lönestatistiken finns presenterad i Du och din lön 2020, som finns på skolledarna.se.

Källa: Sveriges Skolledarförbund