Rise Sics North driver världens enda öppna forskningsdatacenter

Tor Björn Minde är vd för Rise Sics North i Luleå som driver dataforskningscentret Sics Ice. Foto: Lennart Håkansson (cc by 4.0)

I Coops gamla lager i Luleå driver Rise Sics North världens enda öppna datacenter för big data- och anläggningsforskning, Sics Ice.

På ett år har forskningsinstitutet Rise Sics North AB nått en omsättning på 17 miljoner kronor och har över 60 företag i sitt nätverk. Över 20 av företagen har projekt igång i världens första öppna anläggning för forskning om datacenter. Bland annat ABB och Ericsson.

– Syftet är att stärka kompetensen nationellt och i regionen, för att vår industri ska bli bättre, säger Tor Björn Minde, vd för Rise Sics North AB.

Hittills har fyra stora projekt kommit igång. De handlar om datacenterautomation, luftflöden i datacenter, att erbjuda beräkningskapacitet till företag och interaktion med elnätet.

Rice Sics North tredubblar

Elva personer arbetar i verksamheten och de kommer att bli fler. I år fortsätter tillväxten till beräknade 25 miljoner kronor. Just nu rekryteras en forskningsledare.

Förstudier som är igång handlar om övergång till vätskekylning av servrar, och tillvaratagande av överskottsvärme till växthus och virkestorkning.

Den första datahallen som nu är i drift är på 80 kilowatt och rymmer 7 petabytes (7 miljoner gigabytes). Fram till sommaren ska två datahallar till tredubbla kapaciteten.

– Vi bygger något unikt vi kan erbjuda och locka forskare och industri med. Det har gått helt enligt strategin så här långt. Det finns intresse från Europa också, säger Tor Björn Minde.

Öppet för alla

Orsaken till intresset är att datacentret är unikt därför att det är öppet för alla. Vilket gör att flera företag eller forskargrupper kan samarbeta. Mindre företag får tillgång till resurser de inte själva har och stora företag som ABB och Ericsson kan samarbeta med andra utan behöva släppa in andra i sina egna system.

– Vi mäter och generar mätdata som forskare kan utnyttja. Man får köpa, studera och vara med . Vi släpper in alla här att samverka, säger Tor Björn Minde.

Redan nu har man samlat en terabyte mätdata som man kan erbjuda intresserade. Och intresset är stort. Både för centrets data och för att använda servrarna för egna projekt.

Under det år som gått har man haft 120 besök av företag, forskare och myndigheter.

Facebook har skänkt trippel-rack

Facebook bedriver för närvarande ingen forskning här, men har skänkt 12 trippel-rack med 1.400 servrar som kan användas i forskningen.

Förutom LTU så är också Umeå universitet och KTH i Stockholm med. Intresserade att samarbeta är Lunds universitet, Mälardalens högskola och universiteten i Uleåborg i Finland och Tromsö och Narvik i Norge.

Datacentret drivs av Rise Sics North AB, som är dotterbolag till Rise Sics AB som är dotterbolag till Rise AB som är ett helt statligt ägt forskningsbolag.

Regionala huvudintressenter i Rise Sics North är länsstyrelsen, Region Norrbotten, Luleå kommun, LTU, Vattenfall, Ericsson, ABB och Eon.

Text: Lennart Håkansson/ArcticMirror.se (CC BY 4.0)