Industri & infra- strukturprojekt har betydelse för Norrbotten

Sommaren 1918 beslutade Sveriges Riksdag att bygga ett vattenkraftverk i Harsprånget, nedströms Porjus. Harsprångets kraftstation skulle försörja elström till flera planerade industrier i länet, bland annat gruvor och Norrbottens Järnverk.

   Lågkonjunkturen i början på 1920-talet fick de stora industrierna att dra tillbaka sina investeringar. Även kostnaderna för vattenkraftsbygget översteg planerna och sommaren 1922 beslutade därför riksdagen att avbryta bygget.

Länets politiker lobbade hårt i frågan och drygt 20 år senare gav arbetet resultat, 1945 återupptogs bygget på en annan plats, ett par km därifrån.

    Kraftverket bestod av 3 generatorer varav det första var i drift våren 1951 och samtliga tre var i drift sommaren 1952. Effekten av de tre generatorerna var då 330 MW.

    I mitten av 1970-talet påbörjades utbyggnaden av ytterligare två generatorer. Idag är Harsprånget Sveriges största vattenkraftverk med sina 977 MW.

Industrier etablerar sig där det finns infrastruktur, ett exempel är Hooverdammen på gränsen mellan Nevada och Arizona i USA.

   Där byggdes en enorm vattenkraftanläggning mitt i ödemarken. Några mil därifrån växte en liten stad upp som heter Las Vegas.

    År 1911 hade Las Vegas cirka 800 invånare. Idag har Las Vegas som storstadsområde nästan 2 miljoner invånare.

Hoover-dammen i Arizona.

Efterfrågan styr behovet av elproduktion. Men frågan är hur vår region hade utvecklats om inte samhället, läs staten, byggt infrastrukturen före behovet.

    Hade våra gruvor och stålverk funnits i Norrbotten? Ett annat exempel är datacenteretableringarna, en industri som inte väntar på infrastruktur.

Genom historien har vi sett hur stora industri- och infrastrukturprojekt ofta möter ofta motstånd och hinder.

    Därför är det är viktigt att länets politiker har modet och tålamodet att arbeta för industri och infrastrukturfrågor.

Vad kommer vi att skriva om Norrbothniabanan när vi summerar vid nästa sekelskifte?

/Per Jonsson, Älvsbyn