Smid medan järnet är varmt

I människans historia  finns tydliga brytningspunkter när förutsättningar förändras, när man lever i en så är den inte lika tydlig. Globalisering och digitalisering pratas det om liksom klimat­hotet. Vad betyder det egentligen och vad får det för konsekvenser. Det lätta svaret är: olika. Vi som lever i norra Sverige, nästan vid nordpolen, har ett intressant geografiskt läge, mycket naturresurser och golfströmmen ger oss ett bra klimat som möjliggör ett rikt och varierat liv som nu även lockar turister. Vi har möjligheter att erbjuda nya vägar för godstransporter och resor så att den globala miljöpåverkan minskar. Försök har gjorts tidigare, förändrade godsflöden och stora investeringar i infrastruktur är inget som påverkas enkelt. Här måste en förändring ske för miljöns skull, nya globala beslut måste tas.

Digitaliseringen har pågått en antal sekel men nu i ny hastighet och omfattning. Idag så har 80% av svenska två-åringar redan varit på internet. Det blir både enklare att hantera data och teknik men också mer abstrakt att hänga med i det som kallas molnet eller AI (artificiell intelligens, dvs datorer som lär sig själv). Digitalisering ger oss möjlighet att skapa bättre kvalitet och säkerhet i olika tjänster som skräddarsys efter behov.

Jag har under det senaste året lärt mig mycket av hur dataspelindustrin arbetar och ser hur mycket av den tekniken som kan användas i andra ­företag och organisationer.

De som leder dataspelsutvecklingen säger att numer är det aldrig tekniken som sätter gränser på vad som kan skapas utan det är vad vi människor kan klara av att lära oss. Det livslånga lärandet har fått en ny innebörd för mig och jag ber inte längre mina barn om hjälp med mobiltelefon eller annan teknisk utrustning, jag ser på youtube.

Vi i norra Sverige  kan bidra till en bättre framtid genom att knyta ihop digitaliseringen, globaliseringen och en hållbar miljö.

Vi har grön förnyelsebar el, vi kan digitalisering och vi är nära i ett globalt perspektiv. För att nå de miljömål som satts upp inom EU skulle vi kunna lösa flera utmaningar genom att lägga mer produktion och transporter i vår region. Facebooks etablering och Northvolts intresse att bygga en batterifabrik här är ett tydligt bevis på våra fördelar.

Vi har fantastiska  resurser i skogen, kraften och malmen men den största potentialen ligger i människorna. Vi har alltid varit innovativa och fått leta smarta lösningar pga vårt klimat och nu ger det oss fördelar. Genom kunskap, samarbete och förtroende kan vi skapa goda möjligheter för oss och världen. Det bästa är att alla kan göra något. Nu är järnet varmt, vad gör du?

/ Jeanette Nilsson

Civil ingenjör Väg och vatten, LTU.
Har arbetet med utvecklingsfrågor i både statliga, regionala  och ­kommunala sammanhang. Anställdes som Näringslivschef i Bodens kommun 2008 och arbetar nu som processledare för sam­arbetet Boden och Luleå.