Vad kan vi lära av Cosa Nostra, den sicilianska maffian?

Näringslivet har mycket att lära av den sicilianska maffians uppgång men också av dess nedgång.

Historiskt har Sicilien en lång historia av ockupationsstyre, vilket har lett till att det sicilianska folket alltid haft en skepsis till den styrande makten. Morerna, som intog Sicilien på 800-talet utvecklade Sicilien till en av de rikaste öarna i medelhavet med sin handel. Normanderna med sina kristna riddare invaderade Sicilien i slutet av 1000-talet. De införde även det feodala systemet på ön vilket innebär att godsen hade monopol på jakt och fiske samt högsta ämbeten i samhället. Från slutet av 1200-talet tillhörde Sicilien den spanska kronan men styrdes av förvaltaren på de feodala godsen. I mitten av 1700-talet blev Sicilien en del av Italien, utan att invånarna och godsägarna märkte någon större förändring Förvaltarna på godsen, Gabelloti, kontrollerade lokalsamhället och rättskipning. Lokalbefolkning, främst i de glest befolkade delarna av västra Sicilien, litade inte på myndigheterna. Det var till Gabelloti man gick med sina tvister, oavsett vem som styrde landet. Cosa Nostra, betyder också ”vår sak” på svenska. Det vi kan lära av Cosa Nostras uppgång; när formella system och strukturer inte fungerar tar informella system över makten. Den grundläggande kulturen i Sicilien bygger på förtroende att leverera tjänster till andra för att sedan få tjänster tillbaka. Liknande kultur som framgångsrika konsultföretag. Efter andra världskriget, när Italien var besegrat, förmedlade amerikanarna makten i Sicilien till godsägarna och Gabelloti. Cosa Nostra fick då ett ordentligt uppsving och de investerade i byggbranschen, sophantering och senare i droghandel. Samtidigt ökade våldet, med centrum i Corleone, maffialedare som Toto Riina och Bernardo Provenzano styrde en stor del av världens droghandel. Kulmen för Cosa Nostra nåddes år 1992 när domarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino mördades. De morden var den utlösande faktorn när befolkning i Sicilien allt mer tappade förtroendet för Cosa Nostra och visade öppet sitt förakt med bland annat protestmarscher i Palermo. Det vi kan lära av Cosa Nostras nedgång; när vi bygger ett samhälle så måste ledarskapet bygga på etiska och moraliska grunder för att skapa acceptans och förtroende hos kunder och medborgare.

”Den dag soldater slutar att komma till dig med sina problem visar att du har slutat att leda dem. De har antingen förlorat tron på att du kan hjälpa dem eller dragit slutsatsen att inte bryr dig.” – Citat Colin Powell.

/ Per Jonsson