Vi ska göra allt vi kan för att påverka och skapa Sveriges bästa företagsklimat

NORRBOTTEN ÄR ETT MYCKET SPÄNNANDE LÄN, och
just nu med allt som händer skulle jag inte vilja befinna
mig någon annanstans. Särskilt Kiruna med sina naturtillgångar,
ishotell och närhet till rymden ser jag som intressant.
Det råder högkonjunktur i Sverige och många små
företag ser ljust på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och
tillväxt-hinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.
ETT NYCKELORD FÖR VÅRT LÄN är naturen och av den anledningen så
är det också viktigt att Företagarna som organisation är delaktiga i debatter
som pågår som just rör våra naturtillgångar och som driver länets tillväxt
och skapar förutsättningarna för våra företagare. Just nu pågår en intensiv
debatt om de nya gruvor man ansökt tillstånd för som ligger i Kallak,
Rakkurijärvi och Viscaria utanför Kiruna samt Laver utanför Älvsbyn.
Bergsstatens handläggningstider är just nu mycket långa och signalerna
är kanske inte heller tydliga om det kommer utfärdas ytterligare gruvtillstånd.
Gruvor har i hundratals år skapat jobb åt människor runtom i
världen och genererat tillväxt. För svensk del har vi två läger, första lägret
där man är eniga om att gruvor genererar tillväxt och ska exploateras.
Det andra lägret tycker precis tvärtemot och menar på att gruvor
förstår landets miljö och snarast måste stoppas.
I min värld är Norrbottens skog-, mineraltillgångar och vattendrag
grunderna till länets tillväxt. Tiotusentals människor jobbar
varje dag i dessa branscher i vårt län och mer än tusen företag
har en direkt eller indirekt koppling mot regionens alla naturtillgångarna.

Företagen blir hela tiden bättre på att göra sina processer mer miljövänliga.
Jag är helt övertygad att vi behöver fortsätta utvinna och jobba med
länets alla naturtillgångar för att driva Norrbottens tillväxt, självklart
med miljön i åtanke.
UNDER DE SENASTE 25 ÅREN HAR FYRA AV FEM JOBB SKAPATS i
småföretagen. Var tredje kommunal skattekrona kommer från småföretagen
och deras anställda. Största problemet i Norrbotten är tuff konkurrens,
men bristen på lämplig arbetskraft och höga arbetskraftskostnader
anses också hindra tillväxten.
Jag och mina kollegor på Företagarna i Norrbotten lovar att göra
allt vi kan för att påverka och skapa Sveriges bästa företagsklimat.
Vi har självklart många utmaningar framför oss, men det känns riktigt
spännande för att vi har en potential som väldigt få län har, bland annat
tack vare våra fantastiska naturtillgångar

 

TOMAS BLOMSTER är ny
regionchef för Företagarna
i norrbotten.
www.foretagarna.se