Ny kartläggning visar: Amorteringskravet slår hårdast mot kvinnor

Det skärpta amorteringskravet vid bostadsköp slår hårdare mot kvinnor än mot män. I snitt tar det dessutom fyra år längre för kvinnor än för män att spara ihop till kontantinsatsen.

Det skärpta amorteringskravet vid bostadsköp slår hårdare mot kvinnor än mot män. I snitt tar det dessutom fyra år längre för kvinnor än för män att spara ihop till kontantinsatsen. Det visar en ny kartläggning baserad på statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gjort.

– Amorteringskraven har bland annat bidragit till en sundare prisutveckling på bostadsmarknaden. Men de ger också inlåsningseffekter och en mer ojämlik bostadsmarknad där kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har svårare att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I 15 av 21 län riskerar kvinnor som tjänar i nivå med genomsnittet för kvinnor i länet en extra amorteringsutgift, som följd av det skärpta amorteringskravet. Män som tjänar i nivå med genomsnittslönen för män i länet påverkas endast i åtta av länen.

– Det måste bli enklare för människor att flytta. För en långsiktigt hållbar bostadsmarknad behövs en bred bostadspolitisk överenskommelse för ökad rörlighet. Här bör omformulerade amorteringskrav, individanpassad kontantinsats och kraftigt sänkt flyttskatt vara i fokus, säger Marcus Svanberg.

Även tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen, som motsvarar 15 procent av köpeskillingen, skiljer sig åt mellan könen. I riket som helhet skulle det i genomsnitt ta 11 år för män och 15 år för kvinnor att få ihop de 372 750 kronor som krävs för att köpa en genomsnittlig bostadsrätt, förutsatt att de sparar 10 procent av sin årsinkomst. I Stockholms län tar det längst tid att spara till insatsen – 15 år för män och 18 år för kvinnor.

Om amorteringskraven:Amorteringskrav 1 (infördes 1 juni 2016): Bolånetagare med en belåning på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amortera 1 procent av lånet varje år. En belåning på över 70 procent kräver två procents amortering. En belåning under 50 procent kräver ingen amortering.

Amorteringskrav 2 (infördes 1 mars 2018): Bolånetagare med skulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare minst 1 procent av skulderna.

Om statistiken
I sammanställningen har medianinkomsten 2018 (brutto) på individnivå per län jämförts med genomsnittliga medelpriser på bostadsrätter på riks- och länsnivå. Medelpriset baseras på försäljningar som är genomförda på tolv månaders basis, per 31 augusti 2019. Beräkningen bygger på att köparen kan spara tio procent av årsinkomsten till en framtida kontantinsats och att singelhushåll gör en bostadsaffär utan övrigt kapital att skjuta till. Statistiken är framtagen av Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Källa: Länsförsäkringar