Var fjärde småföretagare i Norrbotten oroar sig för lågkonjunktur

Var fjärde småföretagare i Norrbotten oroar sig för en kommande lågkonjunktur, visar en färsk undersökning från Visma. Så många som var fjärde småföretagare i Sverige har redan vidtagit åtgärder för att rusta sig mot den väntade nedgången.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det viktigare än någonsin att stötta och stärka småföretagen när sämre tider väntar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.Från att ha varit urstark under 2018 har den svenska ekonomin gått in i en avmattningsfas och förväntas vända nedåt under 2019. Till exempel visar Småföretagsbarometern 2019, en konjunkturundersökning gjord av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, på en nedåtgående utveckling för sysselsättning, orderingång och omsättning bland landets småföretag.Vismas undersökning visar att var fjärde småföretagare i Norrbotten, 24 procent, oroar sig för en lågkonjunktur. I landet som helhet är motsvarande siffra 21 procent. Undersökningen visar också att en fjärdedel av de små företagen i Sverige, 25 procent, redan har vidtagit åtgärder för att rusta sig mot en eventuell lågkonjunktur.Av de företag som redan har agerat har 51 procent sett över sina kostnader. 31 procent uppger att de har uppdaterat sin marknadsföring och sina säljkanaler, 27 procent har dragit ned på inköp av vissa inventarier och 21 procent har skjutit upp eller pausat rekrytering.

– Rekryteringar som inte blir av påverkar sysselsättningen i Sverige direkt. Välmående företag är en motor för utveckling och tillväxt och Sveriges småföretagare behöver ha bästa möjliga förutsättningar att driva sin verksamhet, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag. Av dessa är den stora merparten, 96 procent, små företag med upp till nio anställda.

Fakta: Detta är lågkonjunktur
• Den ekonomiska aktiviteten går ner och efterfrågan på varor och tjänster sjunker. Företagen har inte tillräckligt med jobb till sina anställda och arbetslösheten ökar.
• Inflationen minskar som en effekt av låg efterfrågan och ett svagt läge på arbetsmarknaden.
• Om en lågkonjunktur håller i sig en längre tid kallas det för recession.

Tips: Detta kan småföretagare själva göra för att förbereda sig• Ta hotet om lågkonjunktur på allvar.
• Ta kontroll över dina kostnader och håll koll på likviditeten. Var noggrann i budgetuppföljningen.
• Tänk till kring ditt erbjudande och hur du bäst marknadsför dig.
• Var mer aktiv när det gäller att skaffa kunder och utveckla din affär.

Källa: Visma