BD Bygg AB blir entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget

BD Bygg AB entreprenör när 60 st nya lägenheter skall byggas i nytt vård- och omsorgsboende i Piteå.

KS Apu har idag beslutat att utse BD Bygg AB som entreprenör för byggande av nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Byggstarten för de 60 nya lägenheterna kommer att ske i slutet på augusti. 

Under måndagens KS Apu beslutades entreprenör för det nya vård- och omsorgsboendet på Berget i Piteå. Det blir BD Bygg AB som kommer att genomföra byggnationerna.

Projektet omfattar nybyggnad på ca 5000 mfördelat på två plan där vissa delar av byggnaden är på tre plan. Byggnadens placering är på en yta mellan befintliga Berggården och Nygatan.

Byggnaden kommer att innehålla 60 st lägenheter samt tillhörande ytor för byggnadens drift- och servicefunktioner. Trädgården intill kommer att vara tillgänglig så de boende kan röra sig fritt i trädgården även med hjälpmedel. Gångstråk kommer att ha bra anpassat underlag.

– Det känns jättebra att vi har beslut om entreprenör för ett viktigt projekt. Medborgare i ålder 80 år och äldre ökar markant och med 60 st nya platser så kan vi erbjuda boende med vård och omsorg för de som är i behov, säger Helena Stenberg, kommunalråd.

Beräknad produktionskostnad för bygget är strax under 110 miljoner. Det finns ett statligt stöd för boende för äldre som Piteå kommun avser att söka.

Vård- och omsorgsboendet beräknas preliminärt vara klart för inflyttning i september 2019.

Källa: Piteå kommun