Nu kan uteserveringar i Piteå öppna

Redan nu i april tillåts uteserveringar i Piteå. Foto: Getty Images

Piteå kommun har beslutat att tidigarelägga säsongen för uteserveringar. Det innebär att uteserveringar längs Storgatan är tillåtna redan från 1 april, medan aktörer på övriga gator får vänta till den 14 april. Det ger pitebor en chans att fika och äta ute, vilket är positivt för café- och restaurangägarna. Förändringen är en följd av coronapandemin.

Coronavirusets framfart drabbar näringslivet hårt, inte minst restauranger som är helt beroende av sina gäster. Nu har förvaltningen samhällsbyggnads ledning tagit beslutet att utöka säsongen för uteserveringar, för att underlätta för restaurangerna samtidigt som Folkhälsomyndighetens råd om minskad spridning ska följas.

Ordinarie period för uteserveringar är 1 maj-30 september. Det nya beslutet innebär att de restauranger som sökt och fått tillstånd ges möjlighet att öppna sina uteserveringar längs den uppvärmda delen av Storgatan redan nu, beslutet gäller från 1 april. För aktörer på övriga gator är det 14 april som gäller. Samma datum gäller för de som ännu inte sökt tillstånd.

– Vi tar inte ut någon avgift för april, så för företagarna blir det ingen skillnad i kostnader jämfört med ordinarie säsongen för uteserveringar, sägerJan Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnad.

Beslutet gäller bara för 2020. Tillstånd om upplåtelse av offentlig plats ska sökas i sedvanlig ordning hos polismyndigheten. Pågående ombyggnationer kan påverkan möjligheten att tidigarelägga uteserveringar på vissa platser, bland annat på Rådhustorget.

– Det lokala näringslivet spelar en stor roll för Piteås utveckling och framtid, detta är en sätt att bidra så att caféer och restauranger kan hålla igång. Vi följer löpande hur coronapandemin påverkar näringslivet och vidtar åtgärder i takt med utvecklingen, säger förvaltningschefen.

Källa: Piteå kommun