Box Destilleri AB (High Coast Whisky) visar stark tillväxt och positivt rörelseresultat 2019

Destilleriet från ovan med plats för lagerhus 4

Box Destilleri AB (High Coast Whisky) kommer att presentera ett stabilt bokslut med mycket stark tillväxt och positivt rörelseresultat vid sin bolagstämma den 23april på destilleriet i Bjärtrå.

Nettointäkten ökade med 28 % till 60 185 tkr främst tack vare en stark tillväxt i försäljningen av buteljerade produkter både på den svenska och internationella marknaden.

Försäljningen via Systembolaget ökade med 34 % och exportförsäljningen växte med 104 % och står nu för ca 40% av flaskförsäljningen. Försäljningen av buteljerade produkter står nu för 49 % av den totala intäkten. Även försäljningen av fat till privatpersoner och därtill kopplade aktiviteter visade tillväxt och intäkten ökade med 22 %. Den positiva trenden präglade också besöksverksamheten på destilleriet i Bjärtrå där intäkterna steg med 31 %.

  • -Det är framförallt två starkt bidragande orsaker till den här utvecklingen, förklarar Henrik Persson, VD. Introduktionen av vår nya serie The Origins med Timmer, Älv och Hav i maj och Berg i november har skapat en mycket stark bas i produktportföljen. För det andra så har utvecklingen av vår internationella försäljning med sju fokusmarknader och delvis nya partnerskap fallit väl ut. Vår whisky står sig riktigt bra i internationell konkurrens.

Bolaget visar också upp ett positivt rörelseresultat på 1 215 tkr. Efter finansiella poster landar resultatet på -766 tkr vilket är en resultatförbättring med ca 1 200 tkr mot föregående år. I resultatet ingår ett antal bokslutsdispositioner av engångskaraktär.

  • -Vi har under 2019 skapat goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt i en hållbar takt. Vår produktion är utbyggd och levererar hög kvalitet, vår produktportfölj är spännande och vi har ordning och reda i organisationen. Vårt varumärke möter stort intresse internationellt och vår whisky hyllas. Jag ser verkligen på framtiden med positiva känslor och inspiration, avslutar Henrik Persson, VD.

Källa: High Coast Whisky