Inhämtar amerikanska erfarenheter för tillväxt i norra Sverige

Region Västerbotten besöker tillsammans med företrädare från kommunala utbildningssektorn i Skellefteå, Piteå och Umeå kommun Reno i Nevada för att dra nytta av regionens lärdomar kring större industrietableringar. 13 personer deltar på resan, där fokus ligger på etableringsförfarande och utbildningsfrågor.

Aktörer från länet med utbildnings- och kompetensförsörjningsuppdrag besöker Nevada under vecka 13 för att rusta kommunerna och regionen i sitt tillväxtarbete.

– I Reno startade etableringen av Giga Factory 2014, en fabrik som idag har ca 7 000 anställda, säger Joel Hedlund, projektledare vid Region Västerbotten. Vi ser stora likheter med den kommande Northvoltetableringen i Skellefteå.Kompetensförsörjningsutmaningen är mycket stor i regionen idag och etableringen kommer ytterligare spä på detta och vi väntar oss en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det gäller alla branscher i regionen, såväl privat som offentlig sektor.

– Fler arbetstillfällen innebär möjligheter och utmaningar, säger Stina Johansson, projektledare vid Region Västerbotten. Vi vill dra lärdom av en region som har gått igenom utmaningen med en stor etablering och där behov av att snabbt utbilda stora volymer, med liten eller ingen tidigare erfarenhet, funnits.

Studieresan arrangeras av projektet Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten (IP)vid Region Västerbotten. Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret, vilket bland annat innefattar det strategiska ansvaret för kompetensförsörjning. Regionen genomför även ett analysprojekt tillsammans med Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt, i vilket man bland annat analyserar vilka utbildningar som krävs för att lösa regionens kompetensbehov.

Målet med studieresan är att inhämta kunskap med koppling till större etableringar och förstärka arbetet mellan utbildningsanordnare i regionen.

13 personer deltar på studieresan. Delegaterna kommer från utbildningssystemet i Skellefteå, Umeå och Piteå samt Region Västerbotten. Frågan om medverkan har även ställts till motsvarande funktioner hos övriga kommuner i Skellefteåregionen dvs. Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Norsjö.

Delegationen befinner sig i Nevada från den 25 till den 29 mars och kommer bland annat att träffa motsvarigheter till handelskammare, vuxenutbildningsanordnare och regional utvecklingsmyndighet.

Nevadas erfarenheter inspirerar

Reno, Nevada, har genomgått en transformation som liknar den som regionen står inför. Innan etableringen hade Nevada en relativt hög arbetslöshet med låg kompetensnivå. Tack vare ett stort engagemang från både offentliga och privata aktörer har specifika utbildningar snabbt vuxit fram som säkrat upp kompetensförsörjningen. I Nevada har man även dragit stor lärdom om vilka samhällskonsekvenser en stor fabriksetablering innebär. Bland annat har man kartlagt demografiska effekter och konsekvenser för välfärdssystemet, något som delegationen från Västerbotten särskilt intresserar sig för.

– Vi vill vara förberedda, säger Joel Hedlund. En av de frågor vi särskilt intresserar oss för är hur de jobbat med utrikes födda som står långt från arbetsmarknaden. Vi tror att rätt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan fler möjlighet till jobb i den växande industrin och andra branscher.

Källa: Region Västerbotten