Itasca anställer och satsar på kvinnor

Luleåföretaget Itasca växer – både i antal anställda och som jämställt företag.
   – Vi har bestämt oss. Både för att bli större och att anställa kvinnor. Då blir det så! Det handlar om ett mindset mer än något annat, säger företagets vd Jonny Sjöberg.

Inom loppet av ett halvår utökar Itasca sin personal med fyra personer. Alla är kvinnor.
– Branschen domineras av äldre män. Vårt mål är att vara ett jämställt företag och med de här nyanställningarna tar vi ett rejält kliv i rätt riktning, säger Itascas vd Jonny Sjöberg och berättar att företaget med årets sommarjobbare Sara Suikki uppnår en ännu bättre jämvikt mellan könen, när fördelningen blir fem kvinnor och sex män.

I företagets strategiska plan finns ett uttalat mål om jämställdhet och nu är Itasca en av de ”bästa i klassen”, jämfört både med andra aktörer i teknikkonsultbranschen och gruvbranschen.
Under 2017 har Itasca tillsvidareanställt Jessa Vatcher, som tidigare var timanställd, Jola Świtała, Catrin Edelbro och Linda Jonsson. Desssutom jobbar studenten Sara Suikki i företaget under sommaren.

Mångfald skapar dynamik
Orsaken till att företaget utökar sin personalstyrka i Sverige med 50 procent? Man har bestämt sig för det!
– I grunden handlar det om just det. När man har bestämt sig för något så kommer det att hända. Att det dessutom är en bra marknad, det byggs mycket under jord, gör det enklare, säger Jonny Sjöberg som är mycket nöjd med att företaget bland sin personal har en mångfald på flera plan.

På företagets svenska kontor i Luleå och Stockholm finns de flesta av Sveriges landsändar representerade. Här finns också en tydlig internationell prägel.
– Vi har anställda med rötterna i Polen, Kanada och Spanien. Det ger en bra dynamik i arbetsgruppen. Konforma grupper, där alla tycker lika, är aldrig bra, säger Jonny Sjöberg.

Konkurrensen om välutbildade bergsingenjörer är hård, ändå har Itasca lockat många sökande till sina nya tjänster.
– Jag tror att vi attraherar sökande för att vi jobbar informellt i en platt organisation. Att vi dessutom arbetar med mycket avancerad bergmekanik lockar den som brinner för att lösa svåra problem med avancerad teknik.

Itasca Consultants AB är ett konsultföretag som hjälper gruv- och berganläggningsindustrin inom alla områden av tillämpad
bergmekanik, numerisk modellanalys, gruvdesign, tunneldesign, släntstabilitet med mera. I Sverige finns huvudkontoret i Luleå.
Vi är en del av ett internationellt konsultbolag med 16 kontor i 13 länder och cirka 170 anställda.