Möjlighet till mark- och geoteknik spetskompetens även för privatpersoner och småföretagare

GeoSkills AB är ett nytt konsultbolag i Luleå, ett ljuspunkt i en annan så dyster tid som präglas av kris.

Civ.ing. Tomas Törnkvist och Tekn. Dr. Tommy Edeskär har tillsammans startat upp bolaget GeoSkills AB. Affärsidén är att erbjuda bredd- och spetskompetens till både privatpersoner och företag, stora som små. Bolaget kommer verka för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, vi vill skapa ett företag som gör nytta i samhället – ett företag att vara stolta över. Vårt arbete präglas av hållbara tekniska lösningar och arbetsmetoder för våra kunder. För oss innebär hållbarhet ekonomi, miljö, klimat och sociala aspekter. Det visar vi praktiken när vi bla. annat handlar upp våra egna tjänster.

Som småföretagare eller privatperson är det mycket svårt att få den hjälp eller rådgivning man behöver Det kan kännas riskfyllt att satsa stora pengar utan att veta att det är rätt åtgärd eller omfattning. GeoSkills AB arbetar med tydlig kommunikation och fasta priser så långt det är möjligt.

Bolaget har i snitt 18 års erfarenhet av branschen, Edeskär har forskarbakgrund och Törnkvist entreprenörserfarenhet. Bolaget ser ljust på framtiden trots krisen med Covid 19-viruset. Infrastrukturen måste fungera såväl i goda som dåliga tider Industrier vill etablera sig även i framtiden Privatpersoner fortsätter bygga sina villor. Det händer mycket i Norrbotten, stora satsningar på vindkraftsparker, broar, vägar, järnvägar, marina farleder, etableringar av industrier, utbyggnader av anläggningar, nya bostadsområden och mycket mer.

GeoSkills AB jobbar långsiktigt i allt från tidiga skeden till förbättringsåtgärder för att höja konstruktionens livslängd, små villaprojekt till stora miljardprojekt, innovation, forskning och konsultverksamhet, vi driver samhället framåt i både med- och motvind!

www.geoskills.se

Källa: GeoSkills