Sip-Strim vill bidra till världens bästa gruvindustri

Charlotte Andersson, programchef för Sip-Strim i Luleå. Foto: Lennart Håkansson (cc by 4.0).

ån ett kontor i Luleå leder tre personer det nationella programmet Sip-Strim som främjar innovationer inom gruv- och metallindustrin.

– Vi har möjlighet att bidra till att göra den svenska gruvindustrin och metallutvinningssektorn till den bästa i världen genom det här innovationsarbetet. Det är jätteroligt, säger Charlotte Andersson programchef för Sip-Strim.

Statliga Vinnova är huvudman för programmet som startade 2013 och är tänkt att hålla på till 2025 minst. Nu har man 52 projekt igång som omsätter totalt 70 miljoner kronor per år. I projekten samarbetar industriföretag, universitet och forskningsinstitut. LTU och basindustrin i norra Sverige utgör en viktig del av det nationella arbetet.

Syftet med verksamheten är att genom innovationer, teknisk utveckling och utbildning öka den här sektorns konkurrenskraft.

– Vårt huvudsakliga mål på lång sikt är att vara en förebild för en hållbar, resurseffektiv och säker gruvdrift och metallutvinningsindustri, säger Charlotte Andersson.

Sip-Strim hanterar hela kedjan

Projekten handlar om hela kedjan, från prospektering av nya fyndigheter till idéer kring återställning av nedlagda gruvor. Projekten handlar till exempel om hur den nya digitala tekniken kan användas under jord för att skapa en hållbar och säkrare gruvdrift eller hur olika restprodukter från andra sektorer kan användas som råvara i metallutvinning. Programmet arbetar också för att främja jämställdhet och mångfald.

Sip-Strims uppgift är att främja förutsättningar och möjligheter för innovation både i nya startups och i befintliga industriföretag.

Man stödjer inte ren forskning. Idéerna ska ha kommit en bit, men ännu inte kommersialiserats. Det är på resan från idé till affär som Sip-Strim verkar. Företag kan få stöd för att testa en idé i relevant miljö eller göra en prototyp.

En av aktiviteterna är återkommande pitcher-events där projekt och företag tävlar om ett rejält innovationsstöd på 600.000 kronor. Nyligen hölls den tredje pitchtävlingen i Luleå där 17 idéer tävlade och två vann.

Startar forskarskola

Andra aktiviteter inom programmet är programkonferenser, seminarier, workshops, nätverksträffar och innovationsprojekt. Programmet startar under våren 2017 en forskarskola.

– Vi ser redan resultat som direkt kopplar mot våra mål. Nu börjar de större projekten nå resultat, säger Charlotte Andersson.

Hon började som programchef 2015. Hennes och Strims kontor finns på LTU. Hon kommer närmast från en tjänst på LKAB i Malmberget där hon i sex år arbetade som specialist på pelletisering. Dessförinnan har hon arbetat på LTU.

Sip står för Strategic Innovation Programmes. Ett av programmen är Strim, som står för Strategic Innovation Programme för the Swedish Mining and Metal Producing Industry. Det är statliga Vinnova som är huvudman för programmet och LTU är värd och samarbetspartner.

Text: Lennart Håkansson/ArcticMirror.se (CC BY 4.0)