Luleå får Kirurgveckan 2023

Möten och konferenser som Kirurgveckan påverkas av utbrottet av coronaviruset. Kirurgveckan skulle arrangeras i augusti, men ställs in i år. Konferensen kommer till Luleå 2023. Foto: Luleå kommun

Kirurgveckan, som skulle ha anordnats i Luleå hösten 2020 ställs in på grund av utbrottet av coronavirus. Men Kirurgkliniken i Luleå, som med stöd av Luleå Business Regions affärsutvecklare för möten och kongresser, arbetat med förberedelsearbetet sedan 2014 har redan fått förfrågan om att arrangera Kirurgveckan 2023.

– Det är naturligtvis tråkigt att Kirurgveckan 2020 ställs in, men utifrån rådande läge är beslutet som fattats av styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening rätt, säger Pia Näsvall chefläkare vid Region Norrbotten och överläkare för kirurgi på Sunderby sjukhus.

– Alla som har jobbat med arrangemanget här på Kirurgkliniken har visat stort engagemang och nu tar vi nya tag och ser fram emot att få anordna den på riktigt 2023.

Kongressen är ett av de viktigaste forumen för svenska kirurger och samlar varje år ca 1 000 delegater från hela landet för att lyfta de senaste forskningsrönen inom det kirurgin. Det finns en stor kraft i att få en så stor kongress till Luleå och Norrbotten.

– Det betyder oerhört mycket att Kirurgveckan arrangeras här i Luleå 2023. Det är också ett fint erkännande för det arbete som gemensamt har lagts ned i Luleå sedan första kontakt, säger Linda Björk, affärsutvecklare på Luleå Business Region.

Konferenser ger klirr i kassan

Det märks när en kongress som Kirurgveckan kommer till stan. Det fyller hotellrummen och gynnar restaurang och handel. Samtidigt skapar det stolthet hos arrangörer och lokalvärdar som får visa vad det innebär att bo och verka i norra Sverige. Men framförallt så gör en stor kongress det möjligt att anställa personal och hålla en servicenivå som också gynnar invånarna.

– Under coronatiden är vi tvungna att se över hela verksamheten, för det är de verkligt stora arrangemangen som gör att vi till exempel kan jobba med att erbjuda luncher varje veckodag, har utrymme att anlita föreningar som står i garderob, packar disk och ha annan kringverksamhet. Spin-off effekten av en kongress eller ett stort möte ger utrymme för en heltidsanställd. Jag känner framtidstro när Kirurgveckan ger beskedet arrangera 2023, säger Chris Kidd, verksamhetschef på Arenabolaget/Liverestaurangen.

Källa: Luleå kommun